Feriehjemstyret

Lars Olsen Feriehjemstyret E-post 95 81 37 85 Feriehjemstyret
Erik Gran Feriehjemstyret E-post 91 32 14 03 Medlem Feriehjemstyret
Sores Yuzer Styret, AU, Feriehjemstyret E-post 934 98 917 Nestleder OSA, leder feriehjemstyret