Tilbakemelding etter digitalt introduksjonskurs 31. mai og 1. juni.

Publisert av Linda 03.06.2021

Studie- og agitasjonsutvalget vil først takke for hyggelige dager sammen med deg som deltaker på introduksjonskurset. Det er lærerikt for oss å tilbringe tid sammen med dere, og håper også dere fikk et godt utbyttet av kurset. 


Vi håper du har anledning til å svare på spørsmålene under. Om du ikke vil svare på alle, er også det helt i orden. Vi ønsker bare din tilbakemelding for at vi skal kunne utvikle oss til å gjøre introduksjons kursene ennå bedre for kommende deltakere. 


Evalueringsskjema Introduksjonskurs

Vi jobber hele tiden med å forbedre kursene vi holder slik at våre medlemmer og tillitsvalgte skal ha mest mulig utbytte av de kursene som tilbys. Derfor trenger vi din tilbakemelding. Vær vennlig å fyll ut skjemaet etter beste evne, og er det spørsmål du ikke kan svare på er det bare å la dem stå ubesvart.