OSA-Sporet 3 - Redaktørens hjørne

Publisert av Ola 09.10.2018

rådhusetOslobudsjettet 2019
Ola Floberg
 Av Ola Floberg

I det OSA-Sporet nesten er ferdig legger det RødGrønne byrådet fram forslag til budsjett for 2019. Her mener de at de innfrir så godt som alle valgløftene fra 2015 og byrådserklæringen. Vi er langt på vei enig og ser at Oslos nye politiske styring har gitt en ny retning.

Den sosiale profilen er styrka gjennom blant annet gratis Aktivitetsskole (AKS) for alle førsteklassinger, minstenorm for lærere, 2400 nye barnehageplasser og fortsatt jobbe for at velferdsprofitører skal ut av kommunale tjenester.

Vi siterer fra LO Oslos representanskaps uttalelse, vedtatt mandag 1. oktober om boligpolitikk:
«Ikke-kommersiell boligbygging nevnes for første gang i et rødgrønt budsjett. Dette må være starten på en kommunal pådriverrolle både ved reguleringer og utbyggingsavtaler som fører til en ny kommunal boligpolitikk.»
Rune er innom budsjettet i sin leder og også i intervjuet med Sunniva H Eidsvoll (SV) er vi innom dette temaet.
Budsjettet skal til debatt i bystyret i desember, så det er fullt mulig å gjøre endringer. Og det er fullt mulig at OSA vil bidra til det!

De med skrivekløe:
I dette nummeret har Anja levert en god artikkel om Angola – landet hvor vi «drifter OSA-skole» gjennom SOS-barnebyer. Angola var og er fortsatt ganske herja.
Anja har intervjua snart pensjonist og mangeårig tillitsvalgt Kjell Leirflaten. Redaksjonen ønsker Kjell lykke til som pensjonist!
Tilslutt takker Anja for alle bidragene som medlemmer stiller opp med for barnebyen «vår».
Frode har som vanlig levert flere tekster: nytt fra bussklubben, lønnsoppgjøret 2020 og gjentrykk av artikkelen «Herr redaktør» (som er den mest leste artikkelen til alle tider i på OSAs nettsted).
Frode tar også for seg historien om den tidlige kommunisten Ole Colbjørnsen, som mange mener var arkitekten i norsk politikk som stoppa at Norge blei en fasciststat.
Linda stiller også dennegangen med flere tekster: satireteksten «Søndags morgen blues», brev til Sporveien om drifta og om kursing i OSA, deriblant vårt første Grunnskoleringskurs avholdt på Kjeholmen.
Marit Sauge er ganske ironisk i sin tekst om hvordan vinne anbud!
Ny i redaksjonen er Raphael Vaxelaire (trikken). Han er tegner/grafiker og har levert flere streker til dette nummeret. Velkommen!

STOR takk til redaksjonen for nok ett løft for å få Sporet på sporet! Vi håper medlemmene og andre liker blekka, men kom gjerne med tilbakemeldinger hvis noe bør endres.