Rogalandskonferansen 2019

Publisert av Ola 10.07.2019

PROGRAM
ROGALANDSKONFERANSEN AVHOLDES I TIDSROMMET 18. – 20. OKTOBER 2019 PÅ HOTEL RESIDENCE, JULIE EGES GATE 5 – 4306 SANDNES
Dato: 18.10.2019
Tidspunkt: 15:00
Fredag18.10 15.00 Registrering

16.30 – 16.45 VELKOMMEN -
16.45 – Heltidskultur, 6 timers dag og et dagsaktuelt tema
• Audun Lysbakken, SV – partileder
• Bjørnar Moxnes, Rødt – partileder
• Per Olaf Lundteigen,SP – Arbeids- og sosialkomiteen
• Hadia Tajik, AP– 1. nestleder
• Arild Hermstad, MDG – talsperson (uavklart)
• Julie Lødrup – 1. sekretær i LO
• Debattleder (ikke avklart)
20.00 Middag og sosialt samvær, allsang og flott dansemusikk fra vårt eget husorkester.

Lørdag 19.10 FREMTIDENS ARBEIDSLIV
Hvilke av dagens jobber vil fortsette og hvilke vil forsvinne? Skal vi fortsatt være en oljeøkonomi eller trenger vi flere bein å stå på? Selv med fortsatt oljeutvinning så vil mange jobber i sektoren forsvinne som følge av ny teknologi, hva skal de erstattes med? Hva skal være statens rolle? Hvor lange arbeidsdager (og hvor langt arbeidsliv) vil vi ha? Hva skal til for å skape trygghet for både arbeid og inntekt for dem som skal inn på arbeidsmarkedet og for framtidige generasjoner?

09.00 GOD MORGEN

09.45 Fremtidens arbeidsliv i et grønt perspektiv
• Jan Christian Vestre, daglig leder i Vestre AS
Pause
• Kjersti Barsok, NTL – leder
• Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Adm. dir. for Norsk olje og gass
Spørsmål

13.30 - 14.30 LUNSJ

Ungdomspolitikere kommenterer innledningene og kommer med sine tanker om fremtidens arbeidsliv.
 Hulda Holtvedt, MDG – ung, talsperson
 Astrid Hoem, AP – nestleder AUF
 Tobias Drevland, Rød ungdom - leder
 Anders Sjalg Unneland, SU leder
 Ada Arnstad, Senterungdommen, leder
Debattleder: Mimir Kristjansson

19:30 Middag og sosialt samvær, underholdning og igjen dans til vårt husorkester.


Søndag 20.10 HVOR GÅR EUROPA?
I desember i fjor lanserte Labour-leder Jeremy Corbyn en visjon om et sosialt og sosialistisk Europa. I flere land styrker imidlertid høyreekstreme partier og bevegelser seg og de vinner oppslutning. Samtidig ser vi også flere eksempler på at venstresiden styrker seg, gjerne gjennom folkelige bevegelser som også vinner oppslutning i valg. Vi har sett og ser tendenser til opprør mot resultatene av det markedsliberalistiske EU-prosjektet. Men EU-institusjonene driver også en intens kamp for å konsolidere og videreutvikle unionsprosjektet. Venstresiden i Europa omfatter både tilhengere og motstandere av EU. Hva er realistiske framtids-scenarier og hvordan skal fagbevegelsen og venstresida gjøre Corbyn sin visjon til en realitet?

09.00 GOD MORGEN

09.45 Et Europa etter EU?
• Chr. A. Smedshaug – Daglig leder i Agri Analyse AS
Pause
10.50 Venstresida sitt forhold til EU
• Asbjørn Wahl – pensjonist og aktivist

11.30 Samtale om dagens tema ledet av Mimir Kristjansson
• Lill Fanny Sæther – pensjonist og aktivist
• Idar Helle – DeFacto
• Asbjørn Wahl
• Chr. A. Smedshaug

13:15 Avslutning med uttalelsen, lunsj kl. 14:00
Det vil bli satt av tid til debatter under alle temaene, og det blir "små" pauser underveis.