Lønnsoppgjøret til uravstemning

Publisert av Ola 01.12.2020

osa_logo
Det er enighet i alle tariffer i område ni i Spekter. Uravstemning blir sendt ut i nær framtid med frist 10. desember.
OSA anbefaler medlemmene å stemme ja til oppgjøret, som i år blei spesielt på grunn av koronasituasjonen.

Dato: 10.12.2020
Tidspunkt: 23:59
  • Generelt tillegg til alle på 4.923 kroner
  • Individuell lønn gjelder fra lønnstrinn 32.
  • Tillegg til § 3.4.3.5 Verksted – og infrastrukturarbeidere – kompensasjon for planmessig fridag.
    "Bestemmelsen kommer også til anvendelse for arbeidstaker som har arbeidsplikt eller hjemmevakt på søn og helgedager."

Vi skal jobbe i partsammensatt utvalg som effektivt skal jobbe med lønnspolicy, forenkling av overenskomsten, særbestemmelser for vognbetjening og digitalisering av arbeidsdagen:

"Vi er fornøyd med at oppgjøret endte som det gjorde. Sporveien og resten av kollektivtrafikken ble ramma hardt av koronaen. Resultatet er et solidarisk bidrag i den krisa vi er i nå."

nytt/aktuelt/arets-lonnsoppgjor-i-mal