Årets lønnsoppgjør i mål

Publisert av Ola 15.09.2020

rune-ChristinaAasen og Wiggen

Resulatet ut fra ramme på 1,7%:

  • Generelt tillegg til alle på 4.923 kroner
  • Individuell lønn gjelder fra lønnstrinn 32.
  • Tillegg til § 3.4.3.5 Verksted – og infrastrukturarbeidere – kompensasjon for planmessig fridag.
    "Bestemmelsen kommer også til anvendelse for arbeidstaker som har arbeidsplikt eller hjemmevakt på søn og helgedager."
  • Vi skal jobbe i partsammensatt utvalg som effektivt skal jobbe med lønnspolicy, forenkling av overenskomsten, særbestemmelser for vognbetjening og digitalisering av arbeidsdagen:
"Vi er fornøyd med at oppgjøret endte som det gjorde. Sporveien og resten av kollektivtrafikken ble ramma hardt av koronaen. Resultatet er et solidarisk bidrag i den krisa vi er i nå."
Forhandlingsutv-2020
Forhandlingsutvalget 2020: Haldsrud, Markussen, Elton, Floberg, Nicolaysen, Lorentzen, Hussain, Jeppesen, Aasen
Last ned resultatet her: Forhandlingsresultat-hovedoppgjøret-2020-Sporveien