VERKSTEDKLUBBEN AVHOLDER ÅRSMØTE

Publisert av Ola 06.01.2021 (Verkstedklubben)

Årsmøte-VE2021
Møtet foregår elektronisk med appen Zoom.

DAGSORDEN:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetninger
4. Innkomne forslag
5. Valg

Forslag til valg av tillitsvalgte (andre enn valgkomiteens innstilling)
må fremmes skriftlig, før punkt 4 på dagsorden, i møtechat eller på e-post til HARALD.JEPPESEN@SPORVEIEN.COM .

Dato: 13.01.2021
Tidspunkt: 18:00
Det vil være mulig å logge på fra kl 17.30

Velkommen til årsmøte i verkstedklubben 13/1 kl18. Pålogging til møtet er åpent fra kl17.30. Følg link for registrering på forhånd og du vil motta link for å logge deg på møtet:
https://zoom.us/meeting/register/tJIrf-6ppj8sGNNFPGZ_Vfb7Iedzn5TpgtMU

6/1-21 Harald Jeppesen.

Årsmøtepapirer:
ÅRSMØTEINNKALLING 13 01 21Verkstedklubben
Valgkomiteinnstilling Å M 13 01 21 kopi

Årsberetning 2020 Verkstedklubben 13 01 21