Uttalelse - Fortsatt rød-grønt flertall i Oslo

Publisert av Ola 28.07.2023

Uttalelse fra Fagforbundet Oslo


fagf
Høyre er en garantist for dårligere lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.
Oslo har fortsatt store levekårsutfordringer. Byen har noen av de rikeste i Norge, men også noen av de fattigste. Vi vil ha et byråd som forstår utfordringene og som er villig til å prioritere for å minske forskjellene.
De siste åtte år med et byråd bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, med Rødt som støtteparti, har vist oss at politikk gjør en stor forskjell for Fagforbundets medlemmer og byens innbyggere.
• Byrådet har jobbet for å utjevne forskjellene i byen. Gratis AKS og barnehager som gjør at flere barn kan delta i fellesskapet med lek og læring.
• Byrådet har gitt tusenvis av ungdom sommerjobb. Dette er ikke bare inntekt, men også viktig jobberfaring og oppgaver som blir løst.
• Byrådet har i løpet av 8 år fjernet kommersielle driftere av sykehjem og tatt tilbake privatiserte barnehager. Renovasjon og skolevaktmestre er også tilbakeført til kommunen. Det betyr at ansatte i disse virksomhetene har fått lønnsoppgang og bedre pensjon. Ansatte slipper å måtte forholde seg til nye driftere og usikkerhet hver gang en kontrakt skal ut på anbud.
Til tross for store endinger med rødgrønt byråd er det fremdeles utfordringer i byen.
Det er ca. 45 000 mennesker mellom 18 og 67 år som står utenfor utdanning, trygdeytelser eller arbeid i Oslo. Dette er et problem ikke bare for den enkelte, men for Oslo som by. Oslo trenger flere hender i arbeid i årene som kommer. Byen trenger flere innenfor mange sektorer, pleie- og omsorg, transport, vedlikehold og bygg og mange flere. Det å ikke hjelpe disse 45 000 voksne menneskene ut i jobb er dårlig, både for byen og for den enkelte.
Vi krever at et byråd etter valget jobber med følgende:
• Flere tjenester tilbake til kommunal drift. For eksempel renhold, buss, hjemmetjenester, barnevern, og drift av parker.
• Hele- og faste stillinger. Lambertsetermodellen må bli malen for hele Oslo kommune.
• Innleie av «vikarer» må begrenses til reelle vikartimer. Gi oss riktig grunnbemanning.
• Kompetanseheving for egne ansatte. Fra ufaglært til faglært. Fra faglært til fag- og
høgskole. Framtidas arbeidsmarked vil dreie seg like mye om å beholde som å rekruttere. Da må kompetansen i egne rekker stadig fylles på.
Høyre lover å reversere re kommunaliseringa som har skjedd de siste 8 år. De tror at konkurranseutsetting og kontraktstyring i store deler av kommunen er løsninga. Dette får en kostnad for våre medlemmer, lønns- og arbeidsvilkår svekkes. I tillegg vil store internasjonale firmaer få tilgang til byens penger. Fagforbundet vil at fellesskapets ressurser skal brukes til velferd og ikke på utbytte som sendes til Luxembourg, Cayman eller Sveits.
Sofaen forandrer sjelden verden. Ved sist kommunevalg var det 179 000 velgere som ikke stemte i Oslo, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å stemme for et fortsatt rød-grønt Byråd.
Stem for et Byråd der arbeidstakere blir behandlet som en ressurs og ikke en brysom utgiftspost. Ansatte og innbyggere har felles interesse i at Oslo kommune er en arbeidsgiver som tar vare på sine ansatte. Trygge jobber gir gode tjenester.
Stem Rødt, SV eller Arbeiderpartiet!