Støtteuttalelse til de streikende i NHO barnehagene

Publisert av Ola 24.02.2023

Natt til torsdag 16. februar ble det klart at meklinga i private barnehager i NHO ikke førte fram.
streik-vest
Fagforbundet har både i forhandlingene med NHO og hos Riksmekler kommet med krav om en pensjon lik bransjestandarden som sikrer alle ansatte i barnehagesektoren en anstendig pensjon. De samme rettigheter ansatte i resten av barnehagesektoren har. Dette er en kamp for en anstendig pensjon og OSA støtter de streikende barnehageansatte.
Når barnehager i det private blir subsidiert til både drift og pensjonskostnader gjennom det offentlige, skal det være et krav om at disse virksomhetene skal levere like gode pensjonsordninger som offentlig drevne barnehager. Arbeidstakere skal ikke rammes når barnehager privatiseres og private arbeidsgivere beriker seg på viktige velferdstjenester som barnehager.
OSA gir derfor sin fulle støtte til de streikende barnehageansatte og deres kamp for en anstendig pensjon etter endt arbeidsliv. Gi de barnehageansatte den pensjonen de fortjener og har krav på!

Oslo Sporveiers Arbeiderforening