Stans krigen i Ukraina

Publisert av Ola 18.03.2022

Fagforbundet-UkrainaUkraina i fredstid: Ukrainske barn feirer nasjonaldagen. (Foto: OREST LYZHECHKA)
Fagforbundet fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et klart og alvorlig brudd på folkeretten og Ukrainas suverenitet. Fagforbundets landsstyre støtter kravet om en fredelig løsning og en umiddelbar stans i Russlands militære angrep.

17.03.2022 av Fagforbundets landsstyre
Krigen, som president Vladimir Putin har satt i gang, har ført til den mest omfattende og ødeleggende krigen i Europa siden andre verdenskrig. Tusenvis av barn, kvinner og menn er drept, og enda flere er blitt såret. Millioner av ukrainere er på flukt fra krigens grusomheter. De menneskelige lidelsene og ødeleggelsene er uutholdelige.

Fagforbundet har gjennom vårt samarbeid i den internasjonale fagbevegelsen gitt økonomisk støtte til hjelpetiltak for innbyggerne i Ukraina. Vår solidaritet og medfølelse er med det ukrainske folket og våre kamerater i den ukrainske fagbevegelsen.
Forhandlinger er nøkkelen til fred

Ansvaret for å avslutte krigen ligger hos president Putin og hans regime. Vi oppfordrer våre fagforeningskamerater i Russland til å stå sammen med oss i kravet om umiddelbar stans i krigshandlingene. Samtidig gir vi vår fulle støtte til antikrigsbevegelsen i Russland og ser også nødvendigheten av å bidra til å bygge fredsbevegelsen her i Norge. Bombingen, volden og ødeleggelsene må erstattes av dialog og forhandlinger.

Russlands angrep på Ukraina er et angrep på freden og stabiliteten i Europa. Frykten for krig er igjen blitt høyst reell for innbyggerne i Europa, også redselen for bruk av atomvåpen. Samtidig blir ytringsfriheten blir rammet av en massiv propagandakrig. Nå har også digital krigføring blitt et nytt, ødeleggende virkemiddel, som kan ramme infrastruktur og styringen av samfunnene i Europa.

Vi lever i en verden der vi skulle brukt alle våre krefter på å redusere ulikhetene og løse klimakrisa, ikke på å føre krig mot hverandre. Vi trenger en verdensorden som bidrar til avspenning og nedrustning, ikke til opprustning og krig.
Solidaritet med Ukrainas sivilbefolkning

Sivilbefolkningen i Ukraina er sterkt rammet av det russiske regimets krigshandlinger. Allerede nå er flere millioner ukrainere på flukt, og FN anslår at det innen få måneder vil være mer enn 10 millioner ukrainske flyktninger.

Mange ansatte i offentlig sektor i Ukraina yter nå en heroisk innsats for å behandle krigens ofre, mange av dem på sykehus som er rammet av russiske bomber. Andre jobber på spreng for å sikre forsyninger av mat og medisiner, eller med vedlikehold av livsviktig infrastruktur som vann og strøm.

Fagforbundet forventer at Norge fortsetter å bistå ukrainske myndigheter med utstyr, humanitær bistand og økonomisk støtte. Hjelpen må gis mens krigen pågår, men også når Ukraina en gang i framtida tar fatt på det massive gjenreisningsarbeidet etter krigen.

Krigen har utløst den største flyktningkatastrofen i Europa siden andre verdenskrig. Alle europeiske land har nå en plikt til å ta imot mennesker som må forlate sine hjem. Framover vil et økende antall ukrainske flyktninger søke trygghet i Norge. Fagforbundet ønsker dem velkommen. Våre medlemmer vil jobbe aktivt for at de skal finne seg til rette i de norske lokalsamfunnene.
Norge må stille opp for flyktningene

Fagforbundet er glad for kommunenes positive holdning til å ta imot flyktninger, og vi er trygge på at Fagforbundets medlemmer ute i tjenestene vil møte dem med forbundets verdier: omtanke, solidaritet og samhold.

En stor andel av flyktningene er skilt fra familiemedlemmer. De fleste er barn, kvinner og eldre som fortsatt har ektefeller og nær familie hjemme i Ukraina. Flyktningene har behov for bolig, livsopphold og arbeid, men også velferdstjenester som barnehage, skole og helsehjelp. Det er grunn til å anta at det vil komme mange mennesker som er skadet i krigen, og som har behov for fysisk og psykisk helsehjelp.

Flyktningkrisa vil bety nye og store oppgaver for offentlige helse- og velferdstjenester som de seinere årene har vært under hardt press på grunn av koronapandemien. Mange kommuner og sykehus er fortsatt preget av høyt sykefravær og slitasje på grunna av koronaen. Derfor vil det være behov for ekstra overføringer fra staten for å sikre et tilstrekkelig velferdstilbud.

Fagforbundet oppfordrer regjeringen til å øke bevilgningene til kommunene, slik at flyktningenes behov blir ivaretatt. Vi vil gjennom partsarbeidet bidra til å øke bemanningen og ta hele laget i bruk i kommunene, med et spesielt søkelys på pressede områder som barnehage, skole og helsevesen.
Nulltoleranse mot hets og trakassering

Fagforbundets landsstyre vil understreke at det er president Vladimir Putin og hans regime som har ansvaret for krigen i Ukraina, – ikke det russiske folket. Derfor reagerer vi sterkt på meldinger om at russere bosatt i Norge er blitt utsatt for hets og trakassering. Fagforbundet organiserer mange som på en eller annen måte er berørt av krigen, og vi skal slå ring om alle. Ingen skal utsettes for hets eller utestenging på grunn av sin bakgrunn. Mer enn noen gang er det viktig at vi slår ring om fellesskapet vårt.

https://www.fagforbundet.no/