OSA-Sporet valg spesial er ute!

Publisert av Ola 04.09.2019

Redaktor-OlaFloberg
Av Ola Floberg, redaktør og 1. nestleder

OSA-Sporet valgspesial er i boks. Redaksjonen satte ny rekord med to nummer i august. Stor takk til de som holder dette igang!
Artiklene kommer fortløpende her på nettsida. Hele Sporet kan du laste ned her som PDF: Sporet.4_19-lav.
Papirutgaven er på vei!

August har vært en veldig aktiv måned. Tillitsvalgte har deltatt på fanemarkeringer, løpeseddelutdelinger, politiske pøbber og valgkamparrangementer. Diskusjonene som er før, under og etter sånne hendelser er viktige for bevisstgjøringa av medlemmer og tillitsvalgte.
Sporet.4_19

Noen medlemmer lurer på hvorfor OSA driver med politikk. Vel, politikk handler om liva våre: barnehageplasser, skoler, sjukehus, idrett, læringer, organiseringa av arbeidslivet og gamlehjem.
Alle er vi enige i de universelle verdiene som for eksempel ytringsfrihet, menneskerettigheter og diskriminering.
Disse går (stort sett) på tvers av partilinjene. Det er når vi studerer partienes programmer og handlinger vi finner hva de står for når det gjelder innhold i liva våre.
LO Oslo har gjort jobben enklere for deg som ikke har bestemt deg ved å spørre 64 spørsmål som omhandler masse politiske temaer for Oslo. FrP er det eneste partiet som IKKE har svart.
Fagforbundet og LO i Oslo har landa på at det er partiene til venstre på partiaksen som vi arbeidsfolk er tjent at har makta i Oslo. Da er det enkelt å velge side!

For medlemmene i OSA er det viktig å hindre at Sporveien privatiseres og at politikerne fortsatt satser tungt på kollektivtrafikken. Det er helt nødvendig for å nå klimamål og å få til en trivligere by for alle.
Det er Rødgrønn side som innfrir de fleste av krava vi har.

Anbefalinga fra OSAs hovedstyre er helt klar:
STEM RØDGRØNT!

Gå inn på lo-oslo.no/svar/ og les svarene