Endelig skinnepussere!

Publisert av Ola 11.03.2021

Skinne-vaskebrettfoto Sporveien
Etter flere tiår med mas fra tillitsvalgte godkjente styret i Sporveien endelig å gå til innkjøp av to skinnepussere.
Mange av oss har ment at å sporadisk leie skinnesliper til trikk og T-banenettet over tid er bortkasta, da vi kunne hatt utstyret og kompetansen sjøl.
Hvis Sporveien fortsatt hadde satsa på å leie ville Oslo kommunes mål om en grønnere by ikke blitt innfridd. Vi hadde fått økt antall støyklager, økende behov for skinnesliping i ekstern regi (høye kostnader), økende behov for skinneskift i takt med økt kjøring og økt vedlikeholdsbehov på rullende materiell

Fra saken:
Det har vært to arbeidsgrupper med blant annet brukere og tillitsvalgte for innhenting av relevant informasjon
• Gjennomført kartlegging av mulige leverandører av skinnepusser
• Innhenting av informasjon fra mulige skinnepusser-leverandører
• Innhenting av erfaringsbasert informasjon fra referanse-operatører
• Forlenge levetid på skinner, hjul og over/underbygning
• Redusert bølgedannelse
• Redusert slitasje på vognkomponenter
• Redusert støy, riller kan føre til 10DBA høyere støy
• Fjerne overflateruhet på nye skinner
• Forbedret sporkvalitet og passasjerkomfort
• Redusert strømforbruk

Det finnes ekstramoduler for glykolkjøring og måling av frittromsprofil (trikk).

Skinne-hjul
foto Sporveien

Som sagt har OSA vært opptatt av dette lenge. Les blant annet Ciels artikkel fra 2019 > Skinnesliping, hva og hvorfor
"Og de slipper at sporet er fint etter at Schweerbau har reist hjem, så blir det gradvis verre, til jul er det hørbart, til søttende mai drysser fyllingene ut av tenna på oss, og trikkehaterne gnir seg i hendene over den hørbare ammunisjonen mot den fæle, bråkete og skramlende trikken.
At busser eter gate, og at holdeplasser med mye trafikk bør ha betongplate (for der det er asfalt lager de dype hjulspor på bare noen måneder, og Veggvesenet må komme og høvle det ned og legge ny asfalt), det tier de om. Likeledes at en buss tar færre reisende enn en trikk, og at en batteribuss (MDGs nye vin i gamle flasker) tar enda færre folk, på grunn abv de tunge batteriene.
Derfor er det viktig at vi i likhet med progressive trikkebyer (som Bergen og Trondheim) sliper sporet jevnlig, ikke bare høvler en gang i året. Derfor må vi ha en slipevogn, fordi (det kan ikke sies for ofte): Trikken skal synes, ikke høres. En bråkete trikk er dårlig reklame og dårlig naboskap. "