Broen til framtiden 2018

Publisert av Ola 25.10.2017

broen2018
Klimakonferansen Broen til framtiden finner sted 9. mars 2018 i Folkets hus, Oslo.

Gjennom rapporten «100 000 klimajobber» har vi vist at et grønt skifte er fullt og helt gjennomførbart, med langt mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På neste års konferanse får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen.

Viktig! Kontakt klubben din hvis du er interessert i å delta.
Dato: 09.03.2018

Bakteppet for konferansen er Broen til framtidens konkrete krav: en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinninga.

Arrangementet er gratis, og det blir enkel servering.

Program kommer!



Info og påmelding:
http://broentilframtiden.com/broen-til-framtiden-2018/