Enighet mellom OSA og Sporveien i årets hovedoppgjør 2024

Publisert av Sores Yuzer 26.04.2024

IMG_7005

OSAs forhandlingsutvalg overleverte første krav til Sporveien kl.09.30 på Ryen verksted 25 april. Forhandlingene pågikk hele dagen og utover kvelden og vi kom til enighet ved midnatt. OSA er svært forøyd med at forhandlingsutvalget stod samlet om et svært godt kronetillegg i et hovedoppgjør. Samtidig klarer vi å belyse problemer med å beholde og rekruttere flere arbeidsfolk til Sporveien. Under forhandlingene ble vi enige om å arbeide med å forbedre Sporveiens innskuddsbaserte pensjon. OSA og Sporveien kom til enighet om følgende:

·        Generelt tillegg til alle 25 000 kr

·        Minimums lønnstillegg til de på individuell lønn 20 000 kr

·        Ett lønnstrinn til Fagarbeidere og relaterte stillinger (se vedlegg)

·        Partssammensatt utvalg angående lønns- og arbeidsvilkår for fagarbeidere i Sporveien

·        Ansiennitetsstige for befal hhv. Ett lønnstrinn etter 5 og 10 år

·        Ett lønnstrinn til Driftsvakter

·        Plankomite til Billettkontroll

·        Ulempetillegg til Billettkontroll 5000 kr

·        Vakttillegg 20 kr pr. medgått time på beredskapsvakt/hjemmevakt

·        Partssammensatt utvalg som skal se på kjørestrekk og dagtyper

·        Tydeliggjøring av T-dagsordningen

·        Forbedring av særavtale for signalmontører

Se vedlegg for fullstendig protokoll mellom OSA og Sporveien:
Protokoll-Hovedoppgjøret-26.04.2024-Sporveien-FagforbundetOSA