Bistandsfrist tariffoppgjøret

Publisert av Ola 20.03.2018

tariff

Frist for å be om bistand fra LO-Stat hvis oppgjøret blir vanskelig

Dato: 27.04.2018