Utvalget for tillitsvalgte

Sores Yuzer Styret, AU, Feriehjemstyret, UVFT E-post 934 98 917 Nestleder OSA, leder feriehjemstyret, Leder utvalget for tillitsvalgte
Rolf-Vidar Wraal Johansen T-baneklubben, UVFT E-post 90570156 Nestleder baneklubben
Iver Gård Sporvognsklubben, UVFT E-post 95 02 21 79 Nestleder sporvognsklubben, Plasstillitsvalgt Holtet
Silje Marie Tunheim Styret, Helgedagsklubben, AU, UVFT E-post 47815585 Politisk sekretær OSA, Nestleder Helgedagsklubben (T-Banen)
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben, UVFT E-post 90 60 65 34 Leder Verkstedklubben (Grefsen)
Kashif Qureshi Styret, Infrastrukturklubben, UVFT E-post 91370523 Leder plasstyret Etterstad
Kjetil Borgen Personalklubben, UVFT E-post 90840925 Nestleder PLK (Holtet)