Utvalget for tillitsvalgte

Per Arne Nicolaysen Styret, Personalklubben, AU, UVFT E-post 97 97 20 77 2. nestleder OSA, Leder PLK
Erling Dokken Styret, Personalklubben, UVFT E-post 95 08 40 63 Nestleder PLK
Silje Marie Tunheim Helgedagsklubben, UVFT E-post 47815585 Nestleder Helgedagsklubben (T-Banen)
Iver Gård Sporvognsklubben, UVFT E-post 95 02 21 79 Nestleder sporvognsklubben, Plasstillitsvalgt Holtet
Alf Fredriksen Schanche T-baneklubben, UVFT E-post 91 18 21 95 Nestleder baneklubben
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben, UVFT E-post 90 60 65 34 leder Verkstedklubben (Grefsen)
Kashif Qureshi Styret, Infrastrukturklubben, UVFT E-post 91370523 Sekretær Plasstyret Etterstad