Pensjonistutvalget

Ove Gustav Tønnessen Styret, Pensjonistutvalget E-post 90 12 92 32 Pensjonisttillitsvalgt
Odd Sverre Norrøne Pensjonistutvalget E-post 90 50 74 31 vara pensjonisttillitsvalgt