Vi støtter de streikende bussjåførene! - Utadanningsforbundet

Publisert av Ola 22.09.2020

Vi i Utdanningsforbundet Bergen vil med dette gi vår fulle støtte til dere som streiker for et anstendig lønnsnivå i bussbransjen. I tillegg til at det er viktig å sikre at arbeidsgivere respekterer inngåtte avtaler, er det helt opplagt for oss at lønnsnivået for bussjåfører må heves.

Utdanning

Dere har en krevende jobb, og er helt sentrale for at samfunnet skal gå rundt, og for at vi på sikt skal nå målene om et mer klimavennlig samfunn. Det skulle bare mangle at dere får en lønn som gjenspeiler ansvar, belastning, viktigheten av jobben og at betalingen står i et rimelig forhold til sammenlignbare yrkesgrupper.

Stå på!

Solidarisk hilsen

Bente Myrtveit
Leder i Utdanningsforbundet Bergen