Valgresultat årsmøte 2022

Publisert av Sores Yuzer 28.01.2022

osa_logo

Godt gjennomført digitaltårsmøte i OSA, på det høyeste registrerte vi 288 medlemmer i møtet som ble avholdt på Zoom. Det viser nok en gang stort engasjement blant medlemmene våre. 

Erling Dokken var ordstyrer i årsmøtet og gjennom tre timer gjennomgikk vi beretninger, budsjett, regnskap, innkomne forslag og valg. 

Så fort sekretariatet får i orden papirene etter årsmøtet vil det bli publisert. 

Resultat av valg:

AU - Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Leder: Ola Floberg, ikke på valg
Nestleder: Sores Yuzer, valgt 2 år
Sekretær: Silje Marie Tunheim, valgt 1 år
Kasserer: Tom Østli, valgt 2 år

Styret OSA:
          Vara
PLK     Erling Dokken              Kjetil Borgen
TBK Iftikhar Hussein Rolf-Vidar Johansen
VE Harald Jeppesen Andreas F. Haug
BKO Marit Sauge Frode Eriksen
IE  Kashif Qureshi Erlend Myhre
HBK Stian Haldsrud Silje Marie Tunheim
SPK Tore Elton Iver Gård
P Ove Tønnessen Odd S. Norrøne

HVO og stedfortreder utpekes og tiltrer styret med tale- og forslagsrett.
Leder av valg- og kontrollkomiteen tiltrer styret med tale- og forslagsrett.
Leder av studieutvalget møter i hovedstyret med fulle rettigheter.
Leder av OSA Ung møter i hovedstyret med fulle rettigheter.
Leder av feriehjemstyret tiltrer styret med tale- og forslagsrett.
Organisasjonssekretær tiltrer styret med tale- og forslagsrett.

Studie- og agitasjonsutvalget:

Leder: Linda Amundsen, ikke på valg

Medlem:
Annica Sundberg, valgt 1 år
Liss Janne Moe, valgt 1 år
Janne Mette Særtreng, valgt 1 år
Einar Fygle, valgt 1 år
Najib Abdi, valgt 1 år
Sara I. R. Rios, valgt 1 år

OSA ung:

Leder: Andreas F. Haug, ikke på valg

Medlem: 
Tora Kuvås, valgt 1 år
Linarte Viliusyte, valgt 1 år
Cafer Demir, valgt 1 år
Celine Garcia Kind, valgt 1 år
Sara Helen Skogøy, valgt 1 år

Utvalget for tillitsvalgte:
             Vara
Leder Sores Yuzer  
Medlem VE        Harald Jeppesen             Andreas F. Haug
Medlem TBK  Rolf-Vidar Johansen Iftikhar Hussein
Medlem SPK Iver Gård Tore Elton
Medlem HBK Silje Marie Tunheim Stian Haldsrud
Medlem IE Erlend Myhre Kashif Qureshi
Medlem PLK Kjetil Borgen Erling Dokken


Representantskap Fagforbundet:


Representat Personlig vara  
 Ola Floberg                    Sores Yuzer  
Thomas W. Stave Tore Elton  
Kashif Qureshi Stian Haldsrud  
Erling Dokken Andreas Haug  
Rolf-Vidar Johansen   Einar Fygle  


Representant Seksjon Samferdsel og teknisk, Fagforbundet: 

Representant Personlig vara
Andreas F. Haug             Harald Jeppesen

Fanekomité:

Erik Gudmundstuen, valgt 1 år
Marit Sauge, valgt 1 år
Liss Janne Moe, valgt 1 år
Andreas F. Haug, valgt 1 år

Valgkomite: 

Leder: Erik Normann-Larsen

Medlem:
Andreas F. Haug
Markus Pettersen
Iver Gård
Stian Haldsrud
Badar Nasem
Miljan Zdravkovic
Øystein Wiik


Gratulerer alle med valget!