Tregt i mellomoppgjøret

Publisert av Ola 30.04.2019

Årets mellomoppgjør gå tregt. Fortsetter i dag kl. 12.00

mellomoppgj.dok