Tilbakemeldings skjema Kvinner på Skinner 2023

Publisert av Linda 04.09.2023

Takk for hyggelige og fine dager sammen på  Kjeholmen 31. - 1. september. Vi ønsker alltid å bli bedre og  da trenger vi tilbakemelding fra  deg som  deltaker.

I skjemaet  under er det en rekke spørsmål. Du svarer på  de du selv ønsker, og  dersom  det er tilbakemeldinger du ønsker å gi men det ikke er egne spørsmål rundt dette, bruk gjerne nederste felt med ris og ros.

Alle tilbakemeldinger tas i mot  med stor takknemmelighet. Så skal vi ta dette med i arbeidet med neste års konferanse.


Tilbakemelding Kvinner på Skinner

Etter årets kvinnekonferanse ønsker vi gjerne tilbakemeldinger fra dere. For å evaluere og for å gjøre konferansen bedre til neste år. Det er ikke nødvendig å svare på alle spørsmål, men de som du føler er relevante.

Temaene på innledningene og presentasjonene