Tilbakemeldinger etter digitalisert Introkurs

Publisert av Linda 17.11.2020

Som deltaker på et av våre aller første digitale kurs for medlemmer er din tilbakemelding og din opplevelse av gjennomføringen viktig for oss å høre noe om. Slik at vi fremover kan jobbe for å gjøre dette bedre og mer tilpasset behovet til deg som kursdeltaker. 

I skjemaet under er det satt opp noen spørsmål som vi håper du tar deg tid til å svare på. Men det er også lagt opp til at du selv kan fritt skrive ned dine refleksjoner og kanskje noen ord om hva du sitter igjen med etter kurset. Både av informasjon og av innspill. 

På forhånd tusen takk :-) 

Evaluering etter kurs

Som deltaker på det digitale introduksjonskurset 9-10 november er det viktig at vi hører din tilbakemelding, slik at vi kan bli enda bedre og tilrettelegge disse kursene for deltakere i tiden fremover.