Tilbakemelding medlemskap i OSA

Publisert av Ola 04.12.2019

Status medlemskap i Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Mine kontingentlister viser at det ikke er kommet kontingent fra deg. For at medlemskapet ditt skal være i orden ber jeg deg krysse av nedenfor på den linja som passer. Dersom du krysser av på (Sluttet i bedriften.), og ikke gir beskjed om noe annet, vil du bli meldt ut av foreningen. Forsikringene som du har som fagorganisert vil da opphøre. Dersom du har meldt deg inn i annen LO-tilsluttet forening, må du ta kontakt slik at medlemskapet ditt kan overføres. Hvis du krysser av på Alderspensjonist eller Uførepensjonist må du sende med kopi av et dokument som viser dette (osa@sporveien.no). Hvis du krysser av på Trukket kontingent, sjekk først at det ikke er en annen forening du er trukket kontingent til. Hvis det skjer endringer i årsaken til at kontingenttrekket ditt uteblir, må du ta kontakt med OSA. Hvis du er arbeidsledig og begynner å jobbe igjen må du kontakte OSA