Tilbakemelding etter Fase 1 kurs

Publisert av Linda 13.03.2023

Takk for engasjerende dager sammen 8. - 10. mars. Som nevnt på kurset setter vi veldig pris på tilbakemeldinger slik at vi kan bli bedre og gjøre kursene bedre for våre tillitsvalgte. Under finner du skjemaer med avkrysningsboksen og felt hvor du kan svare mer utfyllende. Er det andre tips og råd du har, setter vi pris på alle tilbakemeldinger. Både ris og ros. 

Lykke til videre i ditt tillitsverv!