Valget og Helsenorge - Morten Waglen

Publisert av Ola 05.09.2017

rjukan_sykehusRjukan sjukehus nedlagt (ta.no)
Av HVO teknisk Morten Waglen
- Derfor kommer det en utfordring til de rødgrønne. De har bedre synspunkter når det gjelder et arbeidsliv som ikke skal forsøples og ødelegges av reduserte rettigheter og sosial dumping. Det er ikke bra for helsa det heller. Vi setter krav til «VÅRE» politikere de rødgrønne, at vi forventer bedring i Helse Norge om vi stemmer på dem.

Det er ikke ufarlig å gå rundt å klage på ting. «Kan du ikke heller skrive om dette!» sier Ola F, så da gjorde jeg det. Skriver litt om Helse Norge.

Det er egne og andres erfaringer som har gitt meg et blandet inntrykk av Helse –Norge. Det er mange bra og dyktige ansatte som gjør en fantastisk innsats, men det er også mye problemer som fører til mange unødig triste skjebner. Inntrykket er både stor dyktighet og innsats, men også systemsvikt, feil og regelrett dum arroganse.

 Vi nærmer oss et Stortingsvalg og da burde helse være et av temaene som er med og avgjør hvem vi stemmer på. Når dette blir skrevet så har akkurat Høyre markert seg med at de vil satse på Helse. Det er synd de ikke har gjort det de fire årene de har styrt. Dessverre er det lett for Høyre å dominere denne debatten, da de rødgrønne ikke akkurat overbeviste i deres åtte år med makta. Men det er de rødgrønne som ellers taler best vår sak, så vi må presse de slik at de også kommer på banen. De må tørre å innrømme tidligere feil og så ta de rette tiltak for å gjøre Helse Norge best mulig. Det vi må unngå er at dette igjen bare blir valgflesk!

 Det er tidspunkt i våre liv da et velfungerende helsetilbud vil avgjøre vår helse og i verste fall liv eller død.  Det er tusen detaljer som skal fungere i et Helse Norge og mye som kan gå og går galt. Enten man trenger kneoperasjon, psykologhjelp, røntgen og diverse tester, omsorg, støttetiltak, rusbehandling, kreftbehandling, fedmeoperasjoner, vaksiner, kunnskap om fordøyelsessykdommer osv. osv. Det ER skremmende mye som kan skje med oss i alle stadier av livet og da burde det være en selvfølge at man er sikker på å få riktig hjelp raskt. Noen er heldige og opplever Helse Norge på sitt beste, men alt for mange opplever det motsatte. Pasienter får forverret helse etter feilmedisinering, feil behandling eller de blir sittende fast i helsekøen. Manglende kapasitet og feil ressursbruk gjør at Norge kommer dårligere ut enn nabolandene når det gjelder sykefravær og på statistikker over helbredelse eller død. Systemene våre er ikke bra nok og ventelistene er lange og man får ikke alltid den behandling eller medisin man trenger. Helse- Norge er dårlige på mye og det skyldes blant annet en manglende evne til å se helheten i samfunnsregnskapet. De ser ikke det vi andre ser, at en kneoperasjon ikke blir billigere hvis man legger til tre måneders sykemelding. Da bare utsetter man en utgift i Helse Norge og bruker mer på Nav i stedet. Det er dårlig butikk for AS Norge. De ansvarlige ser ikke at noen utgifter faktisk gjør at man slipper andre ofte større utgifter. Økonomi brukes som grunn til at livsviktige medisiner og behandlingsmetoder ofte tas sent i bruk i Norge.
Det er naturlig å sammenligne oss med Sverige og Danmark og da blir spørsmålet hvorfor de er raskere ute. Når det omsider tas i bruk i Helse-Norge, så er vi også ofte mer restriktive på hvilke grupper som får disse. Det er selvfølgelig bittert for de pasientene og sykdomsgruppene som ikke får, når de vet de kunne hatt en sjans. Om du har penger eller forsikring avgjør altså hvordan det går med deg. Helse- Norges sommel/ bevisste trenering av innføring av nye medisiner og behandlingsmetoder og det faktum at ikke alle får dem når de kommer, er til stor frustrasjon for de ansatte. De havner i en vanskelig arbeidssituasjon der de må avvise pasienter de vet de kunne hjulpet, eller de må henvise dem til private løsninger. Dette er omtalt og dokumentert av blant annet VG.
Til forskjell fra Norge har nabolandene våre bevist at de forstår samfunns-regnskapet bedre. Gis det kostbare medisiner og behandlinger til de som trenger dem raskest mulig, så spares det faktisk store summer på sykemeldinger, innleggelser og behandlinger som blir en følge av manglende tiltak. Pasientene som ikke hjelpes, trenger ofte vesentlig mer pleie uten disse tilbudene og de kan få lange sykdomsforløp med store lidelse.  Blir de friske så kan de til og med komme seg i arbeid igjen og betale mer skatt, noe som gir rettigheter?  Hvis man går inn for et offentlig helsetilbud i stedet for et forsikringsbasert system, så bør det ikke være forskjell. Jeg var i USA i fjor og pratet med en som hadde samme diagnose som meg. Hun var forsikret og fikk den samme behandling som meg etter en uke og jeg måtte vente i tre måneder her hjemme. Forsikringsselskapet i USA gjorde ikke det for å være snille, men det handler bare om hva som er god økonomi. Der er ikke Helse-Norge, der de heller sparer seg til fant. Vi har enorme ventelister på det meste av tester og nødvendige behandlinger og de ansvarlige prater fortsatt om at det er for å spare penger. Det er en skremmende manglende forståelse og oversikt for totalregnskapet for samfunnet og det gjør at det kastes bort milliard-beløp på sykemeldinger og annet surr.

Vi bør også engasjere oss i striden om lokalsykehus som nedlegges fordi noen har bestemt at responstid og trygghet ikke er viktig, Det at akuttberedskap, fødestuer og ekspertise flyttes lenger og lenger unna lokalmiljøene og er utilgjengelig for både veifarende og fastboende, er også et paradoks i en stadig mer utrygg verden.

Det har blitt pratet om det i alle år at Helse Norge mangler helsepersonell, leger og annen ekspertise i Helse Norge. Hvorfor blir det da fortsatt gjort så lite for å rette opp dette? Bedre kapasitet på opplæring og spesialisering må til! Nå leies det inn vikarer i stort omfang og det skaper vel hverken trygghet eller sunn økonomi!

 Så nå må de rødgrønne på banen. De sliter litt med at deres sykehusreform fra sist de satt med makten, dessverre ikke var særlig vellykket. Den baserte seg på en virkelighet som de fleste ekspertene, de ansatte og fagforeningene IKKE var enige i. Advarslene ble ikke hørt og de fleste mener faktisk at datidens Helseminister Pølse- Hansen og hans etterfølgerne fremmet en sykehusreform som ikke var til beste for Helse Norge og de ansatte. De rødgrønnes ideer førte til økte helsekøer og sendrektighet og dette ble utnyttet, påpekt og kritisert av opposisjonen med god grunn. Det var nok en av grunnene til at de rødgrønne tapte valget. Men de rødgrønne kan komme på banen igjen! For når opposisjonen den gangen ble til Solbergs regjering, så ble alle valgløfter glemt. Høie som ble Helseminister blir mest forbundet med juks med å kamuflere lange ventelister og nedleggelse av lokalsykehus. Den sittende regjeringen viser at de mangler evne til å se totalregnskapet for Nav, Helse Norge og pasientene. Noe positivt har skjedd, men de har markert seg mest når det gjelder til å gjøre arbeidsforholdene dårligere og tilrettelegge for omsorgs-profitørene. Det er fortsatt lange ventelister som Høie og co kritiserte de andre for og vi får håpe de får høre dette i valgkampen.

 Derfor kommer det en utfordring til de rødgrønne. De har bedre synspunkter når det gjelder et arbeidsliv som ikke skal forsøples og ødelegges av reduserte rettigheter og sosial dumping. Det er ikke bra for helsa det heller. Vi setter krav til «VÅRE» politikere de rødgrønne, at vi forventer bedring i Helse Norge om vi stemmer på dem. Dette er viktig for oss fordi det kommer øyeblikk da vi må ha et Helse- Norge som gir oss det vi trenger raskt og effektivt. Da må vi kunne forvente at Norges ressurser og kunnskap brukes riktig for at vi skal bli friske og overleve. Hadde vi ikke hatt midler til et bedre helsetilbud i Norge, kunne man lettere akseptere manglene. Men når midlene bare brukes feil, så blir alle de forverrede sykdomsforløp og økt dødelighet vanskelig å godta. Vi kan ikke se på at politikere, NAV og byråkrater i Helse Norge roter bort midlene fordi de ikke er dyktige nok til å se til å se hva totalregnskapet for samfunnet faktisk blir. Derfor må de rødgrønne forplikte seg til å gjøre noe med dette og bevise at de har elementær regnekunnskap. Det er nødvendig at de innrømmer at de har et ansvar i det som skjedde, men gjør sitt beste for å rette det opp. Den sittende regjeringen har ikke evnet å gjøre mye forbedringer, så da kan ansvaret for problemene I Helse Norge fordeles. De rødgrønne blir ikke så lette å ta i debatter hvis de innrømmer feil og lover de rette tiltak for å rette opp..

Følger de opp alt dette, så er det enkelt å stemme på dem.