Oppdrag Norge

Publisert av Ola 06.06.2017

B.Lier

SOS-barnebyers mål er at ingen barn skal vokse opp alene. Organisasjonen ble startet i etterkrigstidens Europa, da det var behov for å ta hånd om barn som hadde mistet foreldrene sine. Vi ønsket å gi dem en trygg oppvekst i familielignende omgivelser.

 

Siden den gang har modellen vår spredt seg til hele verden. Mange kjenner oss best gjennom den tradisjonelle barnebymodellen. Men etter å ha drevet med barneomsorg i mer enn et halvt århundre, vet vi at tidene forandrer seg. Barna forandrer seg. Og da må vi også forandre oss.
Derfor ser arbeidet vårt annerledes ut i dag enn for noen tiår siden. I dag er SOS-barnebyer langt mer enn barnebyer. Vi støtter familier som trenger det slik at de selv kan ta vare på barna, og i samarbeid med partnere tilbyr vi blant annet helsehjelp, yrkesopplæring og mikrolån. Og vi stiller med kompetanse og erfaring når myndigheter utvikler eget barnevernsapparat.
Nå også i Norge. Flyktningstrømmen høsten 2015 ga oss som medmennesker et nytt oppdrag. Rekordmange barn flyktet alene til Norge.
Det var åpenbart behov for å tenke nytt, og vi så at SOS-barnebyers lange erfaring kunne være et bidrag inn i dette arbeidet.
I dag finnes det fem fullsatte familiehjem for enslige mindreårige asylsøkere, utviklet i samarbeid med blant annet Asker kommune. I denne utgaven av SOS-magasinet åpner vi dørene til ett av hjemmene, slik at du kan lære mer om arbeidet vårt i Norge.
Kanskje vil du også se at SOSmagasinet har fornyet seg siden sist? Vi håper du liker endringene – og kan anbefale vår nye spalte 24 timer.
Denne gang er vi flue på veggen i ett døgn i en barneby i Botswana.

Bernte Lier
GENERALSEKRETÆR