Hvor går pengene?

Publisert av Ola 06.06.2017

"Utviklingen går i retning av at SOS-familier i større grad lever integrert i lokalsamfunn"

Kjersti Movold, programrådgiver

stotte