Står Norges mest solidariske pensjonsordning for fall?

Publisert av Ola 05.03.2018

manifest
Av
Får regjeringen det som den vil kommer Norges mest solidariske pensjonsordning, offentlig tjenestepensjon, til å avgå ved døden i 2018. Målet er å presse gjennom dramatiske endringer som kan føre til store tap for de fleste, men gevinst for de som er så heldige at de har god helse, hyggelig jobb og en arbeidsgiver som har bruk for dem til langt opp i 70-åra.

Da grunnlaget for pensjonsreformen ble lagt i 2005 var løftet at[1] «tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres.» Nå skal ikke prinsippene for tjenestepensjon videreføres og tilpasses ny folketrygd, nå skal de ødelegges. Regjeringa ønsker en ny tjenestepensjon som bygger på at[2]:

  • Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening
  • Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden
  • Pensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet

I tillegg skal Avtalefestet Pensjon (AFP) endres fra tidligpensjon til tilleggspensjon, slik AFP er blitt i privat sektor. Konsekvensene kan bli dramatiske.

LES HELE ARTIKKELEN HER >

http://www.manifesttidsskrift.no/star-norges-mest-solidariske-pensjonsordning-for-fall/