Skoleringskartlegging for tillitsvalgte i OSA

Publisert av Linda 28.11.2019

For å gjøre skoleringen av egne tillitsvalgte enda bedre, trenger vi tilbakemelding fra dere tillitsvalgte.
Svar på spørsmålet i skjemaet så kan vi ut i fra det jobbe for å utforme kurs og annen aktivitet ut i fra hva behovet er.

Svar på de spørsmålene du føler er viktige å gi tilbakemelding på. Svarer du ikke på alle er også det helt i orden!


Tusen takk for at du er med på å gjøre oss bedre.

Studie- og agitasjonsutvalget.

Kartlegging av skoleringsbehov - OSA

Opplæring i det vervet du har blitt valgt inn i er essensielt for å kunne fylle de forventninger stilt av arbeidsgiver eller organisasjonen du representerer. Dette stiller høye krav til skoleringen som blir tilbudt, ikke minst krever det stadige tilbakemeldinger om tilbudet dekker behovet eller om det er behov for endringer. Derfor ønsker vi at du som tillitsvalgt og del av en klubb eller utvalg, bruker litt tid på å reflektere over den skoleringen du har fått og blitt tilbudt og hva du selv føler mankerer eller har vært nyttig. Svar på de oppgitte spørsmålene etter beste evne, og mest mulig ærlig. Det viktigste for oss er at vi kan utvikle kompetansen til våre tillitsvalgte. Ved å heve og forbedre kursene, skoleringen og kompetanse tiltakene.