Ruter har skapt en politisk kløft i Oslo

Publisert av Linda 16.02.2019

52328342_10213500208921359_5411562993714462720_nArtikkel Aftenposten 16.02.2019.
Viser til Aftenposten, lørdag 16-2-19
Jeg har ikke kompetanse til mene for mye om rett valg av trasé for ny sentrumstunnel. Det er det andre i Sporveien som har. Det som er sikkert er at hvis Ruter hadde involvert Sporveien i starten av utredningen, så hadde ikke denne diskusjon tatt av. Her har Ruter bondefanget Oslos politikere og satt byrådet i en svært vanskelig situasjon.
rune

Rune Aasen, leder Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Nå vil Ruter presse Sporveien til å signere på et brev hvor Sporveien står fullt inne for innholdet i brevet, selv om Sporveien ikke har hatt ansvar for utredningen. Når ble plandirektør i Ruter Snorre Lægran talsmann for Sporveien? Sist jeg sjekket sto ikke Lægran i ansattregisteret hos Sporveien. Da skjønner jeg ikke hva han gjør ute i avisa med slike uttalelser. Han bør holde seg til å mene noe om sin egen arbeidsplass. Ikke første gang Ruter turer fram som de vil!

Her har Ruter skapt en politisk kløft i Oslo i en sak som fortjener politisk konsensus. Byens folkevalgte skal fatte viktige milliardvalg for fremtidens Oslo som ikke kan reverseres. Dette er kanskje den største investeringen politikerne i dagens bystyre noen gang skal være med å beslutte. Da fortjener verken de eller innbyggerne i Oslo å bli bondefanget av et egenrådig administrasjonsselskap.

Hva mener de andre deltagerne i samarbeidsutvalget for sentrumstunnel. Meg bekjent har ingen av dem skrevet under på dette brevet sammen med Ruter.