Rødt Oslo støtter bussjåfører i streik!

Publisert av Ola 23.09.2020

Rødt Oslo er glade for at en samla fagbevegelse står stødig og oppreist i kampen for bedre lønn- og arbeidsvilkår for bussjåførene.
Bussjåførene er en garantist for at samfunnshjula holdes i gang og ble i våres oppgradert til å inneha en «samfunnskritisk funksjon». Nå er forventningen en lønn som står i forhold til ansvaret. En anerkjennelse av at kompetansen er viktig og er helt nødvendig.
Det handler om trygghet og sikkerhet – både for sjåførene og passasjerene. Hadde du vært passasjer ville du gjerne hatt en sjåfør som var fornøyd, ikke en sjåfør som sitter og tenker på regningene som ikke er betalt og som ikke har tid til å hvile ut mellom skiftene.

Arbeidsgiversiden ved NHO må ta ansvaret for situasjonen som har oppstått slik at bussreisende får kommet seg på jobb og skole.
Rødt Oslo støtter streiken i bussbransjen og oppfordrer sine medlemmer til å støtte streiken gjennom støtteerklæringer, deltakelse i markeringer, ved å bidra i digitale aksjoner og gjennom å vise støtte til streiken i alle sammenhenger hvor den kan løftes fram.
Les mer om bakgrunnen til konflikten her og her.
Følge med på utviklinga i saken på Fagforbundet sin hjemmeside.