Rødgrønt på Rådhuset er til fordel for arbeidsfolk

Publisert av Ola 07.09.2019

Ingunn-Gjerstad-og-Roy-Pedersen
Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo
Roy Pedersen, tidligere leder av LO i Oslo og nå pensjonist
OSA-Sporet 4-19


For fire år siden ble Høyreregjeringa på Rådhuset stemt ut av Oslos velgere. LO i Oslo hadde jobba lenge for at dette skulle skje. Spesielt irriterende var budsjettkuttene til bydelene og skolene samt ulike varianter av privatiseringer med et stadig større innslag av velferdsprofitører som undergravde tariffavtalene. 
De Facto og Stein Stugu utarbeidet en rapport om eiendomsskatt som viste at en moderat skatt med sosial profil var nok til å stoppe kuttpolitikken. Samtidig oppnevnte Oslos fagforeninger representanter til ulike grupper som forberedte en rekke krav til partiene. Disse ble vedtatt i vårt representantskapsmøte høsten 2014 og sendt til partier før de vedtok sine valgprogrammer. Våre 46 krav ble til slutt endelig vedtatt på årsmøte i valgåret og sendt alle partier som var valgt inn på Rådhuset, pluss Senterpartiet.

LO i Oslo har vedtatt at vi skal være en sjølstendig kraft på venstresida, partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytral. Det betyr sjølstendige analyser, egne krav og gjerne aktiviteter i allianse med fagforeninger og andre organisasjoner for å nå våre mål. Vi samarbeider ikke spesielt med ett parti, men en blokk av rødgrønne partier for å få flertall. Ingen får flertall alene. Vi anser ikke noe parti for å være ledende. Valgresultatet avgjøre hvem som får størst innflytelse på politikken. Dette er ikke ulikt måten OSA samarbeider med flere partier for å unngå privatisering av T-banen, trikken og bussen.

Med fagbevegelsens egne krav som ligger fast oppnår vi både økt skolering og økt aktivisering som gjør at vi evner å gjennomføre en egen valgkamp og med eget valgmateriell. Vi oppnår økt forståelse og aksept for å drive politikk og både partier og organisasjoner veit at vi mener det samme enten vi har møter med den ene eller andre. Samtidig veit vi hva som kan forventes ved svarene partiene gir på våre krav. Derfor oppfordrer vi ved årets kommunevalg til å velge side ved å stemme på Oslopartiene til AP, MDG, SV, Rødt eller Senterpartiet.

Ved hjelp av byrådssekretariatet har vi oppsummert perioden som er gått, med et byråd utgått fra AP, MDG og SV støttet av Rødt. Vi anser at 30 av våre 46 krav er helt eller delvis innfridd. Her er noen resultater:
• Innføring av eiendomsskatt med sosial profil som gir 1,5 milliarder til velferd når det er helt innfaset
• Kutten til bydeler og skoler har opphørt, sjøl om bydeler fortsatt har det trangt
• En ordning med gratis aktivitetsskole er innført i hele byen
• Gratis kjernetid i barnehagene er innført i fem bydeler for familieinntekter under 619.000 kroner. Dette med bidrag fra regjeringa
• Forbudet mot å bygge kommunale barnehager er opphevet. Rundt 3000 nye plasser er bygget og er frie for velferdsprofitører.
• Osloskolen har fått flere lærere og mer penger. Skolevaktmestere ansettes igjen.
• Krav til lærlinger er innført ved kommunale oppdrag. Antallet søkere til yrkesfag går opp. Byrådet har innført Oslomodellen for et mer seriøst arbeidsliv og som nå utvides til helsesektoren. Nå gjelder det å kontrollere at modellen følges og kaste ut de som begår grove brudd på regelverket.
• Kapasiteten ved idrettsanlegg er økt
• Bibliotekene i bydelene er opprettholdt og flere har fått økt åpningstid
• Oslo Nye Teater er fortsatt eid av kommunen
• Søppelhenting er igjen en kommunal oppgave etter at Veireno gikk konkurs
• Sykehjem er igjen overført til fellesskapet og med lønn og pensjon til kommunal tariff. Enkelte overføres til private ideelle, men ingen sykehjem legges ut til anbud for velferdsprofitører.
• Byrådet har sikret Hafslund i kommunal eie som har gitt demokratisk kontroll og eierskap til strømnett og kraftproduksjon. Ei gullgruve for framtida som høyresida ville selge i 2004.
• Det er ingen rødgrønn snakk om å selge Sporveien. Det skulle bare mangle
LO i Oslo analyserer hver høst Oslobudsjettet og stiller egne krav til forbedringer i tråd med vår valgplattform. Vi gjennomfører også felles møter med gruppelederne for de fire partiene som utgjør det rødgrønne flertallet og holder kontakt med byråder i aktuelle saker for oss.

Klimautslippene går ned. Vårt representantskap har vedtatt at vi støtter bompengeordning for Oslo, til støtte for økt kollektivtrafikk og reinere Osloluft. Dette er til fordel for arbeidsfolk sjøl om bompenger må betales.

LO-Oslo-Lill.og-Ingunn
Lill Fanny og Ingunn i aksjon på Furuset

Av viktige krav som ikke er innfridd er sikring av næringsarealer på Alnabru mellom E6 og Østre Aker vei, et løft for faste og hele stillinger i kommunen, forsøk med seks timers dag/30 timers uke, krav til landsomfattende tariffavtale ved oppdrag i kommunen, bygging av utleieboliger til selvkost og stans i utbytte (konsernbidrag) fra kommunale leiegårder. Disse kravene arbeider vi videre med i neste periode for å få gjennomført.

Alternativet til rødgrønt styre er et blått høyrestyre i Oslo. De vil fjerne eiendomsskatten som betyr velferdskutt, vil ha søpleanbud på nytt, ønsker flere velferdsprofitører og vil endre kjernetid i barnehager og aktivitetsskole. Mange vil miste gratisplass. Undergraving av tariffavtaler og anbud i kollektivtrafikken kommer på nytt.

LO i Oslo er for lengst i gang med valgkamp og OSAs medlemmer er med Denne gang med 64 krav utarbeidet ved hjelp av fagforeninger og vedtatt av et enstemmig årsmøte. Av viktige krav kan nevnes:
Beholde eiendomsskatten på dagens nivå, avvikling av en markedsstyrt offentlig sektor, gratis kjernetid for tre-til femåringer i alle barnehager i Groruddalen, Søndre Nordstrand og Oslo indre øst, håndheving av forbudet mot søndagsåpne butikker, arealer til næringsvirksomhet, forsøk med seks timers dag/30 timers uke, økt innsats for faste og hele stillinger, bygging av ikke-kommersielle boliger, bussdrift i kommunal regi og gjeninnføre barnehager, sykehjem, omsorgstjenester samt renhold til kommunal regi.

Dette handler om å ta steg for steg vekk fra den nyliberale høyrepolitikken til fordel for fellesskapsløsninger, økt trygghet, bedre integrering, mindre forskjeller og en styrket fagbevegelse. Det er fortsatt en jobb å gjøre så derfor: Velg side for fellesskapsløsninger – Stem rødgrønt!

velg-side