Redaktørens hjørne - Sporet nr 2.19

Publisert av Ola 12.07.2019

olafloberg-red
Av Ola Floberg, redaktør

Noen tunge politiske saker skjedde i løpet av sein vår, tidlig sommer. Bystyret behandla saken om å innlemme vognselskapet i Sporveien onsdag 19.juni og bompengedebatten har tatt av. Begge saker er viktige for OSAs medlemmer. 
Å få vognselskapet inn i Sporveien vil:
• Gjøre ting enklere for ansatte i Sporveien som jobber i og med trikk og T-bane.
• At sikkerheten blir bedre ivaretatt i ett konsern.
Rune skriver om dette i lederen.
Like viktig er bompengedebatten. Spleiselaget «Oslopakke 3» har det vært tverrpolitisk enighet om siden 2006 – i bystyret, Akershus og på Stortinget.
Hva er gjort?
Ny Kolsåsbane, oppgradering av Lambertseterbanen, Østensjøbanen og ny Lørenbane, oppgradering av trikkenettet (Vogts gate, Prinsens gate, mm).
Hva planlegges?
Fornebubanen, nye T-bane-vogner, høyere frekvens på T-banen, ny sentrumstunnel, kollektivfelt, utbygging av trikkenettet, oppgradering av holdeplasser og knutepunkt, bedre kollektivtilbud i Lørenskog, inkl. vurdere forlengelse av Furusetbanen til Ahus.

Alt dette finansieres gjennom bevilgninger og bompenger for å ta igjen mange års underfinansiering og investering i kollektivtrafikken.
Samtidig som befolkningsveksten har vært på 14% ligger biltrafikken i nullvekst. Dette er bra for alle i Oslo! Lufta blir reinere, framkommeligheten blir bedre og vi kan innfri klimamåla. Måla er å redusere Oslos klimagassutslipp med 50 prosent før 2030 og bli karbonnøytrale før 2050.
Flate skatter, som bompenger, kan ramme veldig ulikt. Det er viktig at samfunnet ser på om det er mulig å omfordele. Mette Nord uttalte seg om dette i mai:
– Avgifter treffer fattig og rik blindt og med det omfanget det er nå på bompengene, støtter jeg å utrede modeller som tar hensyn til inntekt og ikke minst reiseavstand.

På tillitsvalgtsamlinga OSA hadde 11. juni uttalte Harald Minken (TØI) dette:
- Kritisér den destruktive, anarkistiske linja til Høyre og FrP i bompengespørsmålet – samt Oslo Høyres forsøk på avsporing av prosjektet «Ny T-banetunnel gjennom sentrum».

At de politiske partiene nå krangler seg imellom om hvilke prioriteringer som skal gjøres når det gjelder bompenger, er ett tydelig tegn på at valgkampen for alvor er i gang. Bompengelista gjør det så bra på målinger at det er bevegelse. Venstre vil gjerne ha samarbeid med MdG. Lan Marie Berg parerer (i Klassekampen 24. juni):
– Men de (Venstre, red anm) sier samtidig at fordi de er opptatt av flere private barnehager, så vil de samarbeide på borgerlig side. I praksis prioriterer de private barnehager over bedre miljøpolitikk.

Rødgrønt byråd har, sammen med Rødt, staka en annen kurs for Oslo. Mer sosial politikk, bedre skolepolitikk, bedre energipolitikk, bedre klimapolitikk, tiltak mot sosial dumping og satsing på kollektivtrafikk, inkludert å se på organiseringa av denne.

Det er fortsatt masse å ta tak i. Bruk stemmeretten. Stem for ett fortsatt Rødgrønt styre!
Og fortsatt god sommer!