Redaktørens hjørne

Publisert av Ola 21.12.2018

Sporet.5-2008forsideBentes første OSA-Sporet! i 2008

Ola Floberg
Av Ola Floberg, redaktør

Du leser nå årets fjerde og siste nummer av OSA-Sporet og året som har gått har vært begivenhetsrikt.

Kampen mot ACER klarte å samle store deler av det fagligpolitiske miljøet i Norge og debattene var krasse på utallige markeringer, konferanser og møter. ACER-saken er bare én sak som handler om Norges forhold til EU gjennom EØS. Allmengjøring av tariffavtaler, bemanningsbransjen og drift av jernbanen er andre saker som alle vil forringe arbeidsfolks vilkår og berike kapitalen mer. I tillegg undergraver den det norske folks mulighet til å styre politikk sjøl gjennom demokratiske prosesser. Trepartssamarbeidet vil bli kraftig utvanna.

Blå regjering applauderer denne politikken.

I løpet av vinteren skal Stortinget ta stilling til om Jernbanepakke 4 skal gjelde i Norge. Denne EU-pakka er foreløpig siste steg i å fjerne muligheten til å drive passasjer- og godstrafikk på jernbane på nasjonale premisser.
Blå regjerings politikk på området var å gjennomføre jernbanereformen. Go-Ahead vant som kjent anbudet på pris og dermed vil nok ett privat selskap tjene penger på en offentlig tjeneste. Dette er ideologien til høyrepartiene pluss deler av sentrum og denne politikken inngir ikke til tillit blant befolkninga.
I denne settinga er det viktig at fagbevegelsen diskuterer aksjonsformer og viser solidaritet på
tvers av forbund og landegrenser. Som byrådsleder Raymond Johansen sa på OSAs samling
22.11:
— Tillit er ikke noe du kan se! Det er først når tilliten blir dårlig, at vi ser betydninga av tillit. Se det greske samfunnet, hvor de ikke har tillit til å sette penger i banken engang!

Dette er Bentes siste nummer som layoutansvarlig i OSA-Sporet.
Sporet nummer 5 i 2008 var Bentes første og blei gitt ut på samme tid det året, nemlig 13. desember.
Innholdet i nummeret for elleve år siden er ikke langt unna det vi skriver om i dag: lederen er om valgkamp. Det er artikler om MX på glatt føre, nattjobbing på Etterstad og julerushet. Ulykken på Sinsenterrassen er også tema og at OSA stoppa CDT-testing av jobbsøkere på T-banen.

Med rundt femti utgivelser av OSA-Sporet velger nå Bente å “pensjonere seg”.
Vi i redaksjonen takker Bente for den innsatsen vi veit blir lagt ned i utgivelsen av bladet. Det er intense dager når alle tekster og bilder skal brekkes inn. Takk Bente!

Vi håper leserne får en fin jul og ønsker alle ett godt nytt år!