Oslo Høyres alternative budsjett

Publisert av Ola 25.02.2018

hoyre-altbud-2018
I Høyres alternative budsjett fro 2018 skjerpes frontene når det gjelder politisk side. Det står blant annet:
"Bystyret ber byrådet fremme sak om hel eller delvis konkurranseutsetting av trikk og t-bane."
Konkurranseutsetting av offentlige tjenester er en flaggsak for høyresida i Norge og de kapitalkreftene de representerer. OSA vil jobbe steinhardt for at ikke mer av kollektivtrafikken ikke faller i private hender.
En privatisering av trikk og T-bane (drift, verksted eller infrastruktur) vil gjøre at våre medlemmer må inn i NHO-området, med vesentlig dårligere tariff og betydelig svekka mulighet for forhandling og påvirkning.

Høyre er også mot mer kapasitetssterk og miljøvennlig trikk i Oslo:
"Trikkeprosjektene som byrådet planlegger til Tonsenhagen og langs Ring 2 er svært kostbare og medfører store fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. Høyre mener vi kan få et like kapasitetssterkt og miljøvennlig alternativ med et busstilbud basert på nullutslippsteknologi i egne traseer."