OSA-Sporet - Redaktørens hjørne

Publisert av Ola 01.07.2018

CAF-SL18-FrognerCaf Urbos
Av Ola Floberg, redaktør

Velkommen til sommerutgivelsen av OSA-Sporet. Mye har skjedd siden siste utgivelse og noe av det prøver vi å dekke i denne utgaven.

Papirutgaven blir distribuert i første uka i fellesferien. Vi legger ut artiklene på nett fortløpende.

Pensjon, både offentlig og privat, var stort tema i de samordna oppgjøra tidligere i vår. Debatten har vært heftig om de nye lappene i AFP eller offentlig tjenestepensjon klarer å tette godt nok hullene i en etter hvert dårligere folketrygd. Sveinar Bones skriver fyndig om temaet og litt om hvorfor det er sånn.

Irene Einan i OSA Ung blei med Fagforbundet og Palestinakomitéen til Palestina høsten 2017 og kan fortelle om gripende historier derfra. Stort nærmere ett apartheidregime får du ikke i verden i dag.

I artikkelen «Ikke gepard akkurat» skildrer Anja Renberg og Frode Eriksen den første testen av førerløs buss på Fornebu. Som tittelen antyder blei det en tålmodighetsprøve. Uansett er dette en del av den teknologiske framtida vi i fagbevegelsen må diskutere. Hva gjør dette med jobbene våre?

Per Arne tar for seg «moderne» HR. Hvor stor makt over produksjonen skal ett overordna personalsystem ha? OSA mener fokuset MÅ være kvaliteten på drift og produksjon. Det vi driver med er ikke Sporveiens måltall, men å frakte byens borgere rundt i byen. Det skal vi gjøre så effektivt vi kan, uten at det går ut over lov- og avtaleverk eller ett godt arbeidsmiljø.

Vi gjentykker Lindas innlegg i Dagsavisen Nye meninger, hvor hu tar for seg Gunnar Stavrum i Nettavisen som i midten av juni mente fagfolk ikke hadde vært med i beslutninga om kjøp av nye trikker. Bystyret i Oslo beslutta å kjøpe en trikk med mest mulig kapasitet, på bakgrunn av økt bruk av kollektivtrafikk i framtida. Deretter har det vært fagfolk, for det meste fra Sporveien, involvert i kjøpet.

Oslo kjøper i sommer 87 nye trikker og 70 batteribusser. Dette blir en massiv investering for framtida og befester Oslo som miljøhovedstad. Vi kommer tilbake med mer fyldig stoff om dette i seinere nummer.

I mellomtida ønsker redaksjonen alle en god, velfortjent sommerferie!