OSA-Sporet - Redaktørens hjørne

Publisert av Ola 10.12.2017

Det er mye som har skjedd siden forrige nummer, men det som har vært høyt oppe på agendaen i det siste er prosessen rundt servicepunktene. OSA har virkelig stått på i saken, og vi finner oss ikke i at våre kollegaer behandles på denne måten. Kjernen i saken er at Ruter har varslet at de ønsker å si opp kontrakten de har med Sporveien ved servicepunktene.

Samtidig er de som jobber der ansatt i Sporveien, og Sporveien som arbeidsgiver må følge opp sine ansatte. Dette viser bare hvor problematisk det er at pengestrømmen går via Ruter til Sporveien, og at Ruter skal bestille oppgaver fra oss. Det er politisk vedtatt at kollektivfamilien skal organiseres på denne måten, men jeg minner det rødgrønne byrådet om at i samarbeidsavtalen står det spesifikt at det skal ses på organiseringen av kollektivselskapene. OSA er av den oppfatning at pengestrømmen burde gått direkte til Sporveien, og vi kommer til å jobbe hardt for å få gjennomslag for det.

Den blåblå regjeringen kjører på med sine angrep på vanlige arbeidsfolk, og denne gangen går de løs på lavtlønnede og deltidsansatte i offentlig sektor. Det er lagt frem et forslag til nye pensjonsregler for de med offentlig tjenestepensjon. Forslaget går ut på at regjeringen ønsker å justere de såkalte samordningsreglene mellom folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Dagens regler har et fast beløp som skjermes fra samordning med folketrygden, slik at de lavtlønte kommer bedre ut i forhold til inntekt. Med det nye forslaget risikerer mange lavtlønte i fremtiden å fortsatt bli trukket i lønn for pensjon uten å få noe igjen for det. Hvis forslaget i nåværende form blir vedtatt vil det gå særdeles hardt ut over kvinnedominerte yrker. Vi som fagbevegelse kan ikke akseptere et slikt angrep, og vi skal kjempe hardt for at dette arbeidstakerfiendtlige forslaget aldri blir vedtatt.

I 2015 startet OSA, Sporveien og Kirkens Bymisjon et prosjekt hvor vi skulle dele ut mat og drikke til de som sliter i julen samt andre forbipasserende. Vi brukte en julepyntet trikk som ble plassert på Jernbanetorget, og maten ble bestilt fra Ryen kantine. Arrangementet ble en stor suksess, og som ble gjentatt i 2016. I år kjører vi på igjen, så 20. og 21 desember stiller vi opp med en julepyntet trikk og deler ut mat og drikke til alle som ønsker det. Det er mange som gruer seg til jul, og vi håper at dette kan være med på å lyse opp en for mange ensom høytid. Redaksjonen ønsker alle sammen en riktig god jul, og ber om at omtanke og nestekjærlighet står i sentrum. Vi er alle sammen mennesker på samme jord, og alle må gjøre sitt for at våre medmennesker har det best mulig. Med de ordene forlater vi dere for denne gang, men vi ses igjen på nyåret.