OSA-Sporet - OSAs tillitsvalgtseminar på Gran

Publisert av Ola 27.04.2018

familieportrettet_previewTillitsvalgte i OSA
Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen, nestleder bussklubben
Det tok ti år før OSA samlet både Rutersjef Bernt Reitan Jenssen og Sporveisjef Cato Hellesjø til felles meningsutveksling med OSAs tillitsvalgte på nøytral grunn på Gran i Oppland.
Jenssen kvitterte ved å medgi at det nok ikke var like greitt i stå langt nede i verdikjeden, mens en flottenfeier tok all ære for at folk kjørte mer kollektivt. – Jeg tror vi har mye å gå på i å løfte hverandre fram.

Jeg stryker alle interne møter, var Rutersjef Bernt Reitan Jenssens umiddelbare respons da OSA inviterte møte med de tillitsvalgte i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) tidlig i april.

Like enkelt ble det imidlertid ikke da han ble utspurt av Bussklubbens leder, Marit Sauge, om hvorfor Ruter lager anbudsutlysninger på buss slik at en konkurrerer på tidsbruk. – Jo mer som legges inn i anbudene, jo mindre blir det å konkurrere om. Er poenget å kjøre raskere eller å ha mest mulig ugunstig arbeidstid? – Dere vil spare oss for mye dumt arbeid dersom dere lager anbud slik at det ikke er mulig å konkurrere på tidsbruk. En burde heller konkurrere på kvalitet, kundeservice, renhold, skadefrie busser og punktlighet, sa Sauge, som også nevnte toalettforholdene på endeholdeplasser, som Jenssen gav kontant svar på.

Det er uverdig med dårlige toalettforhold, og noen av de bildene jeg har sett er helt tragiske. Dette må vi løse. Jeg får vondt i magen av dette. Men Jenssen kom ikke Sauge i møte når det gjaldt tidsbruk. - Vi i Ruter har bestemt mye om bussdriften, jeg mener vi skal bestemme mindre. Vi kommer til å stille mindre spesifikke mål, noe vi allerede gjør nå, og vil la mer være opp til operatøren.
runebernt_preview
Jenssen sa at Ruter er helt avhengig av en dialog med de som jobber i kollektivtrafikken. – Vi har mye å gå på å løfte hverandre fram. Å si hvem som gjør jobben. Dere kan mye mer om førstelinja i kollektivtrafikken, men dere kan også fortelle mer om hva vi har tenkt i Ruter. Det ser innmari klønete ut når vi i media står mot hverandre, sa han.

Jenssen framstod også som en trikketilhenger, og konstaterte at dersom en i Oslo skulle ha trikk, så må en ha et bærekraftig trikkesystem.

Leder i OSA, Rune Aasen, påpekte at det ofte er slik at Sporveien får kjeften og Ruter rosen, og spurte om ikke Ruter burde fronte Sporveien mer i media.

Du har helt rett, svarte Jenssen. - Det ligger litt spenning her. Men kunden vil gjerne forholde seg til en helhetlig løsning, den heter Ruter. Men jeg lover å løfte fram alle medarbeiderne i Sporveien, svarte Jenssen, som la til; Jeg har ett ønske til dere i Sporveien, kjenn litt på gleden når du ser et Ruter-merke.

- Det skal jeg øve meg på, repliserte Aasen.

Sporveissjef Cato Hellesjø var på sin side ikke like fremmed i samlingen tillitsvalgte, og konkluderte sin seanse ved å konstatere at det er bransjer som har det tøffere enn kollektivtrafikken, som er en vekstbransje. – Vårt samfunnsoppdrag er å få folk fra A til B. Og levere de tjenestene Ruter ønsker. - På infrastruktursiden skal det investeres 10 millioner kroner hver dag fram mot 2030, og jeg har sikkert tatt for lite i.

Hellesjø så for seg at trikken skulle frakte 75 millioner kunder i 2030 og at en tredje trikkebase ville komme, at T-banen får en sjette linje til Fornebu og at en sysler med tanker om å kjøre t-bane hele døgnet. Og at planen er at Unibuss skal vokse utenfor Oslo for å kompensere for konkurransen fra andre operatører i Oslo i tillegg til overgang til elbusser.

Vi har levert på Best-programmet, ved å forbedre driften med to millioner kroner hver uke i 500 uker, og har 750 millioner kroner lavere driftskostnader enn i 2009. – Det har skjedd i en vekstfase, ingen har mistet jobben, vi kjører mer med samme materiell.

OSA hadde til samlingen invitert politikere fra flere politiske parti, hvorav to møtte, Andreas Halse, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre og stortingsrepresentant for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.

Mens Kaski fortalte at en i SV vil sette anbud i kollektivtrafikken og da særlig med tanke på buss, på dagsorden til neste kommunestyrevalg, var ikke Halse like klar, men inviterte likevel til samarbeid. – Det står ingenting om bussanbud i vårt nåværende program, men vi starter programkomitearbeidet for neste bystyreperiode neste uke, fortalte han.

Kaski og Halse gikk igjennom partienes samferdselsplaner som i stor grad var overlappende. Mer penger til samferdsel, og mer samferdsel for pengene. Og som Kaski turde å si; vi kommer til å få strammere budsjetter, og vi må tørre å prioritere hardere. – For Oslo er det viktig med en byutvikling der en klarer seg uten bil, ikke bare i sentrum men også i bydelene, sa hun og la til at trikk til Tonsenhagen og langs Ring 2 stod på SVs plan.
halse1_preview
Byvåpenet på nye trikker

Halse gjorde et poeng av at Sporveiens besparelse på 750 millioner kroner ikke var fortjeneste, men representerte en tilsvarende bedre tjeneste for Oslos innbyggere. – Vi ønsker at kollektivtrafikken skal være det naturlige og foretrukne valget.
runekaricato_preview
OSA-leder Aasen oppsummerte de politiske orienteringene ved å påpeke at Oslo Høyre i sitt alternative budsjettforslag for 2018 har inntatt at en skal vurdere om Sporveien helt eller delvis skal konkurranseutsettes.

Seminaret ble avsluttet med en orientering om lønnsoppgjøret fra nestleder i LO Stat, Lise Olsen. For Sporveien minus Unibuss ligger det an til lokale tillegg med en ramme på nær tre prosent.

– Det er ofte slik at vi er verdensmestere i kollektivtrafikk helt til lønnsoppgjøret kommer. Da er det krise og innsparinger kommenterte Aasen.

Skal en ha bedre oppgjør enn det rammen til frontfagene gir, må dette tas som lokale lønnsoppgjør, og det har vi klart. 

Hengespørsmål til Cato Hellesjø
Hva hindrer Sporveien i å melde Unibuss inn i Spekter? 

Hengespørsmål til Bernt Reitan Jenssen
Når skal ombordsalg av billetter avvikles? 
Foto: Geirr Delphin Cranner.

JENSSEN OG HELLESJØ: Bestiller- og utførermodellens sjefsrepresentanter, Rutersjef Bernt Reitan Jenssen og Sporveissjef Cato Hellesjø.