OSA-Leder'n

Publisert av Sores Yuzer 21.10.2022

internasjonale-brigader

Monument over de frivillige brigadistene som kjempa mot Francoregimet. 300 av dem var arbeidsfolk fra Norge.

Denne lederen blei skrivi etter fire dager i Madrid på en fagligpolitisk tur hvor vi fikk innsikt i Spanias arv etter fascisten Francos styre i over førti år. 

Spania sliter fortsatt voldsomt med ettervirkninger fra denne tida. Over 114.000 navngitte ofre er fortsatt ikke finni fordi høyresida i spansk politikk ikke vil vedkjenne seg den fascistiske historien. Mange massegraver ligger fortsatt urørt. I tida med det fascistiske styret i Spania blei fagforeninger, kvinner og homofile systematisk trakassert, mange blei drept. 

Dessverre er partier og bevegelser med røtter i fascismen på frammars i de vestlige demokratiene. Sist i rekka er Melonis høyreekstreme parti «Italias brødre» som blei valgvinner i Italia. Disse brune partiene har bare en litt mer pynta versjon av Francos politikk: Motstand mot abort, LHBT og organisert arbeidsliv. Denne trenden har vi sett i mange land, hvor moralske verdier blir viktigere enn folks hverdag. Vi ser mer undertrykking av arbeidsfolk og at forskjellene øker. Dette er en kamp vi i fagbevegelsen fortsatt må ta – kontinuerlig! 

De pågående krisene har ført til ei dyrtid som tømmer lønningskontoen raskere enn noen gang for mange. Når strømprisen er 10-gangern av det vi er vant med på grunn av en ukontrollert markedsstyring må vi ha politikere som tar tak. Å gi noe av overskuddet fra energisalg tilbake til folk i Norge er bra som kriseløsning, men er slett ikke en langvarig løsning. 

Sporveien «blør» også. Med dagens priser ser det ut til at det vil koste tre-gangern å drifte trikk og T-bane framover. Er kollektivtrafikken i Oslo er på vei til konkurs? Nei, selvsagt ikke! Men krefter i politikken eller ruter kan komme med kuttforslag. Vi advarer mot å tenke tanken! Kollektivtrafikken er den billigste, beste og mest klimavennlige måten å frakte folk på. Skal folk i Osloregionen dra til jobb, skole, kino eller besøke tante med kollektivtrafikk som løsninga, må politikerne ta grep for å sikre videre vekst – inkludert kontroll over strømprisen. 

At laksebaronene nå skal betale mer skatt for å sikre god velferd skulle bare mangle (og burde vært gjort for lenge sida).  For å få god forankring i befolkninga må politikken dekke folks behov. I disse usikre tidene er det viktig at vi som medlemmer av en fagforening, er bevisst på den påvirkningsmakta vi har. I kjipe tider er det enda viktigere å stå samla – ikke splittes! 

Fascisten Franco og hans diktatur drepte, utnytta, og splitta det spanske folket. Mange lider under det fortsatt. Det må ikke skje igjen. 

PS. Tips til utforminga av Statsbudsjettet 2023: beskatt arv hardt! 


Ola Floberg
Leder Oslo Sporveiers Arbeiderforening


Redaktor-OlaFloberg