OSA-Leder'n

Publisert av Sores Yuzer 17.12.2021

Sitter og skriver leder til OSA-Sporet idet det første snøfallet kommer og koronapandemien igjen tar tak. Antall smitta vokser, men det ser ut til at vi i Norge med 80 % vaksinerte klarer oss greit. Alle, myndighetene inkludert, vegrer seg mot en ny nedstengning. Nye virusvarianter oppstår. Dette blei en påminnelse om at pandemien på langt nær er over og vi fortsatt må passe på hverandre og gjøre de tiltaka som trengs for å ikke spre smitte. 

I september åpna Oslo opp etter harde, nedstengte perioder. Skoler, konsertsteder, pøbber, restauranter og hoteller kunne igjen planlegge som normalt. Pandemien resulterte i at vi måtte jage passasjerene vekk fra kollektivtrafikken. Vi må få passasjene tilbake til buss, trikk og bane. 

Ruter varsla tidligere i år om kutt i kollektivtrafikken hvis de ikke blei kompensert for inntektstapet. Rutersjefen og samferdselsbyråden gikk ut i media og befesta begrepet «ny normal» (mange ville sitte på hjemmekontor). Dette mener vi er et veldig negativt budskap og vil bidra til at kollektivtrafikken igjen havner i en «ond spiral» - kutt i stedet for satsing. «Ny normal»-begrepet tar blant annet ikke høyde for framtidig vekst! 

14. oktober fikk vi ny regjering (Ap/Sp) og Jon-Ivar Nygård fra Fredrikstad som samferdselsminister. Noe av det første den nye samferdselsministeren gjorde var å stanse konkurranseutsetting av togtrafikken på Østlandet. Dette virker lovende for en framtidig organisering av et velferdsgode! 

Morsomt at han prioriterte å komme til OSAs tillitsvalgtsamling før han møtte byrådslederen i Oslo. Etter den seansen har han brukt Sporveismodellen som et eksempel på en smart måte å drive kollektivtrafikk, med et tett og godt samarbeid mellom ansatte og ledelse.  

Vi har riktignok en tvist med T-baneledelsen om planprosesser, men denne tvisten skal vi også klare å løse, til det beste for våre medlemmer. Best 2025 skal ikke gå på bekostning av arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår! 

Det mangler også penger til drift og vedlikehold i Oslopakke 3. Politikere er nå i gang med å se på muligheter til å få inn (bom)penger, men Sporveien fortsetter å bidra inn i kollektivtrafikken. Styret tok i styremøte i november initiativ til å flytte 100 millioner fra Oslopakke 3 til å egenfinansiere tre robeler (gule maskiner). 

I Statsbudsjettforhandlingene med regjeringa fikk SV sikra 500 millioner til fortsatt drift av kollektivtrafikken i budsjettforhandlingene. Byrådet i Oslo har tidligere lagt inn 135 millioner kroner i budsjettforslaget for neste år. Dette viser at det er vilje til fortsatt satsing! 

Satsing på kollektivtrafikk og Sporveien er en viktig del av sjølve løsninga på klimakrisa og et viktig bidrag til en hyggeligere by.   

Takk til alle som er organisert for året som har gått, så håper jeg alle får noen velfortjente fridager før vi starter for full guffe i det nye året! 


Ola Floberg, Leder OSA