OSA-Leder'n

Publisert av Sores Yuzer 07.09.2021

Sjekk ut OSA-Sporet på nett: https://online.flippingbook.com/view/140332682/4

Redaktor-OlaFloberg

Nytt Storting skal velges og svaret om hvilken side som får makta over den politiske retninga Norge skal ha får vi 13. september.  

Åtte år med blå, liberalistisk politikk har vært en ødeleggende retning for den velferdsstaten vi ønsker. Vi har sett et økende engasjement om både lokale og nasjonale saker. Det dreier seg om Bunadsgeriljaen som kjemper for et trygt fødetilbud. Vi har sett aksjoner mot vindmøller på Haramsøya. Vi har sett engasjement mot å deponere gruveslam i Repparfjorden. Og vi ser økende aksjonsvilje i fagbevegelsen. Streiker og markeringer har blant annet dreid seg om lik lønn for likt arbeid, pensjon eller å forby bemanningsbransjen. Borgerlig regjering ødelegger sakte men sikkert et anstendig, organisert arbeidsliv. Makt skal forskyves fra det organiserte arbeidslivet og den vanlige borger til private bedriftseiere – gjerne ved å bruke EØS som middel. 

SVs Audun Lysbakken sa akkurat på radioen at de to viktigste sakene i dette valget er å finne løsninger på klimakrisa og reversere de økende forskjellene. Det er lett å si seg enig i dette da disse områdene omfatter hvordan vi skal leve livene våre i framtida. 

Framtida må formes demokratisk av engasjement på grunnplanet. Å lage nye såkalte grønne arbeidsplasser krever en industripolitikk som tar hensyn til miljøet og et trygt arbeidsliv. Dette skal ikke bedriftseierne og øvrig elite bestemme aleine. 

OSA hadde en vellykka valgkampsamling 23-24. August og et av de mest gripende innlegga derfra var Elisabeth Thoresen fra AAP-aksjonen. Hun la fram hvordan blå regjering systematisk har gjort NAV til et mareritt for enkeltmennesker som trenger hjelp. Karantenebestemmelser, uteblitte vedtak, ingen penger i ukevis og overprøving av fastlege er noe av det folk må igjennom. Da er det egentlig greit at Rimi-Hagen (som er høyremann) klargjør tenkemåten til borgerlig side når han 8. juli gikk ut i Dagens Næringsliv og proklamerte:  

“Vi må absolutt hjelpe de syke og svake, men det bekymrer meg at det nå er så mange som en tredjedel av arbeidsdyktig befolkning som går på Nav. Det er en tendens til at mange er blitt litt arbeidssky og late. Unge mennesker svarer at de skal bli navere når de blir store.” 

Stem Rødgrønt for å bli kvitt denne tenkemåten! 

Når det gjelder det såkalte grønne skifte er selvfølgelig Sporveien en stor del av denne løsninga. Bruk av bil må avløses av kollektivtrafikk i framtida. Det blir satsa i kollektivtrafikken med nye investeringer og vedlikehold, men ikke nok. Ny regjering må se på finansieringsmodellene i kollektivtrafikken og satse mer. Sparkesykler og førerløse busser er en forsvinnende liten del av dette. 

Å satse på kollektivtrafikken innebærer å se på organiseringa med administrasjonsselskapene (AtB, Skyss, Ruter, osv). Denne organiseringa koster skattebetalerne dyrt og hindrer et godt tre-partsamarbeid. Kompetansen til for eksempel bussførerne blir ikke brukt. 

Kursen den borgerlige regjeringa har lagt må snus kraftig. Skal det skje må Rødgrønne partier innta regjeringskontorene. 

Velg side og stem Rødgrønt!