OSA-leder Aasen på SVs årsmøte

Publisert av Ola 02.03.2019

rune-sv1Rune fikk strålende applaus! Foto: Kari Kaski

Rune fikk i en appell på Oslo Svs årsmøte forklart hvordan OSA mener pengestrømmene skal gå i kollektivtrafikken i Oslo. Ruter er ett unødvendig og dyrt mellomledd - særlig når det gjelder kostnadene for trikk og T-bane.

rune-sv2
I dag koster det nesten 800 millioner kroner å drifte administrasjonsselskapet Ruter, som er mer enn hva det koster å drifte trikken i Oslo i et helt år. Rune Aasen ber Oslo SV se på den effektiviserings prosessen Sporveien de siste årene har gjennomgått og nå har gjort effektiviseringer til nesten 1 milliard kroner!

Det er på tide at også #ruter blir pålagt samme effektivisering som Sporveien har gjennomgått. Nettopp for at flest penger skal gå til flere avganger og bedre
kollektivtrafikk. Ikke minst må de økonomiske tilskuddene til trikk og t-bane, gå direkte til driftsselskapet, slik at vi ikke kaster bort penger ved å sende penger mellom kommunale selskaper.

Vi er glade for at Oslo SV tar kollektivtrafikken i Oslo på alvor!!

Takk til Kari Elisabeth Kaski og Amin Alexander Røine for bilder fra årsmøtet!


Hovedkrav fra SV i kollektivtrafikken:
Vi vil ha hyppigere kollektivavganger i rushtiden
Vi vil at kollektivtilbudet i Oslo skal være så bra at alle enkelt kan komme seg til jobb, barnehage og skole uten å være avhengig av privatbil. For at Oslofolk ikke skal være avhengig av privatbilen i hverdagen, må kollektivtilbudet styrkes og ventetiden og reisetiden i kollektivtrafikken reduseres.

Det vil vi oppnå ved å øke antall avganger. Oslo SV krever at kollektivtilbudet i rushtiden morgen og kveld på hverdager styrkes slik at trikken og T-banen har så hyppige avganger som mulig. Busslinjer i indre by, og på de viktigste strekningene i ytre by, skal i rushtiden ha avganger minst hvert 5. minutt, mens linjer i ytre by skal som hovedregel ha avganger minst hvert 10. minutt. Slik sikrer vi en enklere hverdag, kutt i Oslos klimagassutslipp og at alle skal kunne puste ren og trygg luft.

Sakspapirer til årsmøtet her > https://www.sv.no/oslo/sakspapirer-til-oslo-svs-arsmote-2019/