Ny offentlig tjenestepensjon - særaldersgrenser

Publisert av Ola 29.01.2020

Offentlig tjenestepensjon er endra av Stortinget og gjelder da også Sporveiens gamle ordning.

De som er født i 1963 og senere vil få de største endringene. De vil få opptjening etter de ​nye opptjeningsreglene fra 1. januar 2020, men beholder opptjening fra den opprinnelige ordninga.

Særaldersgrensene og den offentlige Afp-ordninga i Sporveien er i spill (skal forhandles) i år.
Se frifagbevegelse.no

Offentlig pensjon i Sporveien er ikke ny. Den 30. juli 1898 blei det streik i Blåtrikken og Grønntrikken. Streiken handla om lønns- og arbeidsvilkår, ​og ett av resultatene var at det skulle opprettes pensjonskasse.

Betjeninga.pensjon-1898
Bedriften skulle betale 3% (av lønnsbeløpet) og arbeidsfolka 2% av bruttolønna (bruttolønnsordning).
Aldersgrense blei 65 år.
Du kan lese hele historieboka elektronisk her: oslo-sporveisbetjenings-organisasjoner-gjennom-40-ar.pdf

Vedtektene i Sporveiens ordning skal tilpasses ny OTP. Denne tilpassninga skal det være enighet om i første halvår i år.

I Sporveien er særaldersgrensene (vedlegg i vedtektene):
b) 66 år for trafikkbetjening.
c) 68 år for adm. direktør og arbeidstakere med 35,5 timers uke eller 33,6 timers uke når ikke annet er bestemt, unntatt ingeniører og kontorfunksjonærer.
d) 70 år for alle andre arbeidstakere.

Last ned vedtektene her: Pensjonsvedtekter-2015

For OSA vil det viktigste i framtida være å forsvare prinsippet om særaldersgrenser for noen grupper. Dette handler om å ivareta de som har jobba ett langt liv i Sporveien, hvor de kan gå av med fulle rettigheter.

Les mer om ny offentlig tjenestepensjon på Oslo pensjonsforsikrings sider: https://www.opf.no/