Mellomoppgjøret i mål

Publisert av Sores Yuzer 29.04.2021

Forhandlingsutvalg 2021
Generelt tillegg på 14.300,- kr!
 
Etter tøffe forhandlinger med Sporveien, har vi kommet til enighet om en ramme på 2,95% og et generelt tillegg på 14.300,- kr. Forhandlingsutvalget til OSA ser seg veldig fornøyd med dette.

Forhandlingene handlet stort sett om generelt tillegg og heving av lønnstrinn for noen grupper.

«Alt i alt fornøyd med resultatet. Det var uvant å diskutere lønn for grupper i et mellomoppgjør og det var grunnen til at det gikk litt tregt. Vi diskuterte og ble enig om at lærlingsatsing skal ha fokus fremover i Sporveien.» - Ola Floberg

 

Mellomoppgjør 2021

Følgende grupper får 2 lønnstrinn:

  • Montasjeleder 
  • Rangere 
  • Stillverksbetjent
  • Stedfortreder stillverk
  • Førsteinstruktører 
  • Trafikkleder
  • Bemanningsleder
  • Fagleder Trikk
  • Fagleder T-bane