Mellomoppgjøret i boks!

Publisert av Sores Yuzer 16.06.2023

Oslo Sporveiers Arbeiderforening/LOstat og Sporveien/Spekter er kommet til enighet om årets lønnsoppgjør. Årets oppgjør har vært svært krevende og etter flere runder med lokale forhandlinger kom vi til enighet i Spekters lokaler i Fase3 forhandlinger.

Resultat:
30.000 kr i generelt tillegg til alle ansatte på lønnstrinn.
Ansatte på individuell lønn er sikret minimum 22.000 kr i tillegg. Individuelle lønnssamtaler vil bli gjennomført som vanlig.

Partssammensatte utvalg:
Partene har i 2021 jobbet frem et utkast til lønnspolicy. Partene er enige om å fortsette arbeidet frem mot hovedoppgjøret i 2024, hvor man ser på tariffavtalens bestemmelser om lønn, herunder kollektiv og individuell lønn.

Partene er også enige om å nedsette et utvalg for å se på om oppbygningen av gruppesammensetningen i tariffavtalen er hensiktsmessig inndelt.  

 

-        Vi er veldig fornøyde med å få til dette i et mellomoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger mellom OSA og Sporveien og vi er kommet frem til en løsning som begge parter er enige om. Det har vært viktig for oss at det ble et rettferdig oppgjør med en best mulig fordeling av lønnsmassa i Sporveien.  

Leder OSA, Ola Floberg

mo2023