Mellomoppgjøret 2021

Publisert av Sores Yuzer 07.04.2021

Årets mellomoppgjør gikk til brudd mellom LO og NHO rett før påske. Meklingsdager er satt til fredag 9. og lørdag 10. april. Fristen er kl. 24.00 natt til søndag.
osa_logo

Som medlem i Oslo Sporveiers Arbeiderforening avd. 029, Fagforbundet er du tatt ut i en mulig streik. Gjellende for medlemmer av bussklubben.

Hvis du har ferie neste uke, eller er sykemeldt må du melde fra til oss på osa@sporveien.no eller telefon 91 74 60 54.

Følg med i media og på OSAs nettsider:
www.osa-sporveien.no 
www.facebook.com/osasporveien
www.facebook.com/groups/bussarbeiderklubben

Streikekontor: Økernveien 9, 2.etg. OSA`s lokaler

Streikekomite:
Streikeleder: Sores Yuzer, Nestleder OSA
Tlf: 93 49 89 17
E-post sores.yuzer@sporveien.com

Marit Sauge, hovedtillitsvalgt Unibuss AS
Tlf: 45 81 00 34
E-post: marit.sauge@unibuss.no

Øystein Wiik, fane2 ansvarlig OSA
Tlf: 91 74 60 54
E-post: osa@sporveien.no

Komitemedlem: Frode Eriksen, nestleder BKO-buss
Tlf: 90 77 72 22
E-post: frode.eriksen@unibuss.no