Veivalg i valgkampen

Publisert av Ola 02.07.2019

Fellesmøte arrangeres av Oslo Sporveiers Arbeiderforening, LO i Oslo og Oslo Nei til EU:

Skal offentlig sektor bli et stort marked?
Plakat-veivalg
Dato: 20.08.2019
Tidspunkt: 12:00
Det blir innledninger, paneldebatt med innlegg og spørsmål fra salen. Deltakere:
• Stein Reegård, LO og medlem av Hjelmengutvalget
• Heming Olaussen, SV
• Heidi Nordby Lunde, Oslo Høyre
• Anita Sundal, Virke
Møteleder: Helene Bank, For velferdsstaten

I dag fatter kommunene sine vedtak, så må ESA protestere i ettertid. I fremtiden vil regjeringens Hjelmengutvalg og ESA at forslag skal «siles» før de fremmes, og at ESA skal bestemme hvilke forslag de folkevalgte skal få lov til å stemme over.