TBU slipper beregninger

Publisert av Ola 10.02.2020

Tallene for fjorårets lønnsoppgjør blir lagt fram av Teknisk beregningsutvalg. Dette er viktig fordi det er utgangspunktet for årets lønnsforhandlinger.

Dato: 17.02.2020