Spekter A-del - start

Publisert av Ola 22.06.2020

Hovedtariffoppgjøret i staten innledes 1. september, mens Spekter-oppgjøret innledes uka før.

Koronapandemien førte til at årets tariffoppgjør ble utsatt over hele linja. Da forhandlingene i industrien (frontfaget) ble utsatt til august, fikk det følger for alle andre oppgjør. Det er resultatet i frontfaget som danner «malen» for de andre oppgjørene, så da blir det en travel høst for alle sektorer.
Dato: 25.08.2020
Tidspunkt: 09:00

http://www.lostat.no/forsiden/statsoppgjoret-starter-1-september-article3296-6.html