Representantskapet i LO vedtar krav

Publisert av Ola 10.02.2020

Representantskapet i LO, der rundt 200 topptillitsvalgte fra alle fagforbundene i LO møter, vedtar hva kravene til arbeidsgiverne skal være i årets tariffoppgjør. De vedtar også oppgjørsform.

Dato: 18.02.2020